Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Bättre arbetsmiljö kan spara miljarder

Svenska företag skulle kunna spara miljardbelopp genom ett mer medvetet och systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi uppmanar därför svenska arbetsgivare att anta den nya ISO-standarden för arbetsmiljö, och låta oberoende bedömare regelbundet kontrollera företagets arbetsmiljöarbete, skriver Merih Malmqvist Nilsson, tf generaldirektör på Swedac.

Publicerad: 8 juni 2018, 07:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Under 2017 inträffade 33 043 arbetsolyckor med sjukfrånvaro som följd i Sverige

Foto: Rolf Karlsson, Mostphotos


Ämnen i artikeln:

ArbetsmiljöKvalitet

Den 9 juni är det världsackrediteringsdagen. Ett av årets teman är säkra arbetsplatser genom ackreditering. I ett globalt perspektiv står sig svenska arbetsplatser starkt när det kommer till trygga och säkra arbetsförhållanden. Men ännu finns det stor förbättringspotential kring arbetsmiljön på svenska arbetsplatser. Detta vittnar inte minst Arbetsmiljöverkets nya arbetsmiljöstatistik om.

Under 2017 inträffade 33 043 arbetsolyckor med sjukfrånvaro som följd i Sverige, vilket är en ökning från föregående år . På individnivå är de tragiska konsekvenserna av brister i arbetsmiljön ohälsa och sjukfrånvaro. I ett samhällsperspektiv är konsekvenserna produktionsbortfall av enorma proportioner. Enligt en internationell kartläggning som tidningen Arbetarskydd tidigare rapporterat om är den svenska notan för olycksfall och arbetsrelaterade sjukdomar hela 164 miljarder årligen!  

Vi på Swedac, Sveriges kvalitetssäkrande myndighet, är övertygade om att både mänskligt lidande och produktionsbortfall kan minimeras genom en ökad kvalitetsmedvetenhet från arbetsgivare när det kommer till att säkerställa goda arbetsförhållanden. Ett utmärkt sätt att göra detta är att implementera det nya ledningssystemet för arbetsmiljö, ISO 45001, och låta detta bli certifierat - vilket innebär att arbetsmiljöarbetet regelbundet kontrolleras av oberoende bedömare. Dessa bedömare, som utgörs av ackrediterade certifieringsorgan, har i sin tur blivit kvalitetssäkrade för uppgiften av Swedac. På så sätt är ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljö den mest transparenta och säkra metoden för att systematiskt förbättra arbetsmiljön och verksamheten.

Swedac har tagit initiativ till den branschöverskridande satsningen Kvalitetslandet. Tillsammans med företag, branschorganisationer, forskningsinstitut och andra myndigheter vill vi verka för att stärka svensk kvalitet i olika sektorer. Swedac är stolta över svenska företags outtröttliga arbete och stora engagemang i att tillgodose hög kvalitet ute i verksamheterna. Inte minst gällande säkerhet och trivsel på arbetsplatsen. Samtidigt visar statistiken att det finns betydligt mer att göra.

Därför vill Swedac i samband med världsackrediteringsdagen uppmana fler svenska arbetsgivare att också säkerställa kvaliteten i arbetet för god arbetsmiljö. Detta görs säkrast med ett välstrukturerat ledningssystem där arbetet regelbundet utvärderas av oberoende bedömare. Det gynnar företaget, individen och samhället i stort.

Merih Malmqvist Nilsson, tf generaldirektör på Swedac

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ArbetsmiljöKvalitet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev