tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Avskaffade gränshinder skapar fler jobb

Det nordiska näringslivet utvecklas bättre och fler jobb för unga skapas om gränshinder rivs och gemensamma satsningar på infrastruktur görs, skriver representanter för (FP), (MP), (C) och (KD) i Nordiska rådet.

Publicerad: 13 april 2012, 11:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

InfrastrukturinvesteringarUngdomsarbetslöshetArbetsmarknad

De nordiska länderna har en lång historia av enighet och samarbete. Vi har alltid känt en stor samhörighet mellan våra länder och Norden har goda förutsättningar för ett ännu starkare samarbete.

Men vi har också en gemensam utmaning. Vi delar den geografiska nackdel det innebär att ligga längst upp i Europas och EU:s nordvästra hörn. Därför måste vi stärka samarbetet och på så sätt stå starkare, både nationellt och internationellt.

Det finns fortfarande en rad gränshinder som motverkar detta. Arbetsmarknad, skatter, utbildning, socialförsäkring, pensioner och bankväsende är några områden den enskilde kan uppleva svårigheter och osäkerhet avseende olika gällande nationella regler som ibland till och med kan drabba dubbelt negativt. Det nordiska näringslivet skulle också kunna utvecklas på ett bättre sätt om gränshinder avskaffas och samordnade satsningar på infrastruktur görs. Också inom energi- och miljöområdena finns stora samverkansfördelar.

Ungdomsarbetslösheten är ett svårt problem i alla nordiska länder. Vi svenska politiker i Mittengruppen i Nordiska rådet, det vill säga representanter för Folkpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, vill peka på några åtgärder som kan underlätta rörligheten och minska ungdomsarbetslösheten:

1) Se Norden som en gemensam arbetsmarknad fullt ut. Låt arbetslösa få ta med praktikersättning till ett annat nordiskt land. Det måste ses som lika självklart som att en arbetslös, enligt en dom i regeringsrätten, inte har rätt att tacka nej till ett jobb i ett annat land, som arbetsförmedlingen bedömt som lämpligt.

2) Alla nordiska länder bör auktorisera en godkänd utbildning från ett broderland.

3) A-kassereglerna måste förtydligas och tolkas på samma sätt så att ingen hamnar mellan stolarna, trots inbetald a-kasseavgift. Gränsarbetare har i dag inte alltid möjlighet att få a-kassa från arbetslandet.

4) Studiemedelsreglerna måste ses över så att de inte begränsar rörligheten. Idag finns en tvåårsregel som i vissa fall kan lämna en student utan studiemedel om han/hon flyttat runt innan ansökan om studiemedel. Även socialförsäkringsreglerna för studerande måste samordnas, så att de även gäller isländska och norska studerande.

5) Föräldrapenningsreglerna måste ses över. För att få föräldrapenning måste man ha arbetat en viss tid före barnets födelse, i det land varifrån man söker föräldrapenning. Om man flyttar från ett land innan man fött barnet, och inte arbetar i det nya landet innan barnets föds, kan man inte få föräldrapenning från något land. Detta drabbar särskilt unga som inte hunnit arbeta den tid som krävs.

Ansvaret för ovanstående förslag ligger på regeringarna och deras myndigheter samt på a-kassorna. De hinder vi nämnt ovan är inte olösliga. Vi förutsätter och tror att det finns en vilja att stärka invånarnas situation och Norden som region.

Anders Andersson mfl, riksdagsledamot (KD), ledamot i Nordiska rådet

Anita Brodén, riksdagsledamot (FP), ledamot i Nordiska rådet

Jan Lindholm, riksdagsledamot (MP), ledamot Nordiska rådet

Åsa Torstensson, riksdagsledamot (C), ledamot i Nordiska rådet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev