Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

”Avskaffa karensavdraget för skolpersonal”

Det är både orättvist och samhällsskadligt att lärare inom förskola och grundskola drabbas av karensavdraget vid sjukdom.

Publicerad: 16 december 2018, 06:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Få yrkesgrupper arbetar med lika hög smittorisk som lärarna.”

Foto: Syda Productions /Colourbox


Ämnen i artikeln:

LärareHederskulturSjukförsäkringFritidshem

Sverigedemokraterna satsar detta år rejält på nödvändiga skolreformer i vår annars strama budget. Reformerna borde ha genomförts för länge sedan, men är icke desto mindre brådskande och nödvändiga den kommande mandatperioden. Det är både orättvist och samhällsskadligt att lärare inom förskola och grundskola drabbas av karensavdraget (fd karensdagen) vid sjukdom.

Skolpersonal blir ofta smittade av barn som i många fall skulle ha varit hemma i stället för att dra med sig smittan till skolan. Lärarna blir därmed sjuka när de utför sitt arbete, vilket skiljer dem från de flesta andra yrkesgrupper. Men karensavdraget är samma för lärarna som för andra.

Få yrkesgrupper arbetar dock med lika hög smittorisk, möjligtvis vissa grupper sjukvårdspersonal undantagna. Det är inte mer än rätt att avskaffa karensavdraget för lärare inom skolan och förskolan. Följden blir att läraryrket bli mer attraktivt, en nog så viktig effekt i tider av stor lärarbrist.

Vi vill också satsa statliga öronmärkta pengar på att bevara landsortsskolor som inte riktigt bär sig, men som är uppskattade av både föräldrar och skolbarn. Vikten av en lugn och trygg skolmiljö inte alltför långt ifrån hemmet kan inte överdrivas. Både föräldrar och barn värderar den lokala skolan i hembygden oerhört högt. Studieresultat, kamratskap, trygghet och en levande landsbygd är värden som vi vill kämpa för och som är centrala för många invånare utanför de stora centralorterna. Vi är säkra på att förhållandevis små investeringar för att bevara dessa landsbygdsskolor kommer att betala sig i framtiden.

I motsats till problemen på landsbygden har vi helt andra svårigheter i våra utsatta områden. Där ställs vi i stället inför så kallad hedersproblematik och i vissa fall hedersvåld. Vi är övertygade om att skolan kan göra en stor och viktig insats för de elever i utsatta områden som drabbas av detta.

Grundläggande kunskaper om hederskultur bör ingå i utbildningen av lärare som ska undervisa i grundskolans högre årskurser och gymnasiet. Dessutom vill vi erbjuda kurser i ämnet för lärare i områden där detta är aktuellt. Dessa kurser ska anordnas och finansieras av staten.

Till sist vill vi satsa en stor summa pengar på ökad personaltäthet på fritidshemmen. Barngruppernas storlek på våra fritidshem har ökat enormt sedan nittiotalet, samtidigt som skolmiljön på många håll blivit stökigare. Framförallt gäller det våra utsatta områden där det behövs en förstärkning av antalet personal på fritidshemmen. Där har fritids en stark kompensatorisk effekt när den egna familjens stöd inte alltid räcker till. Fritidshemmen runt om i hela landet behöver personalförstärkningar.

Vi ser det som en viktig investering inför framtiden för att barn inte ska hamna i konstant utanförskap, utan i stället utvecklas till samhällsnyttiga medborgare. Vi är övertygade om att våra satsningar kommer att ge mångfalt tillbaka i framtiden.

Patrick Reslow, riksdagsledamot (SD) utbildningsutskottet

Robert Stenkvist, riksdagsledamot (SD) utbildningsutskottet

Michael Rubbestad, riksdagsledamot (SD) utbildningsutskottet

Jörgen Grubb, riksdagsledamot (SD) utbildningsutskottet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev