Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Arkelsten: Upplands-Bro moderat förebild

Den moderata förnyelsen måste ske lokalt och påverka människors vardag, också i vår roll som arbetsgivare. En av utmaningarna blir att skapa attraktiva arbetsvillkor som attraherar framtidens arbetskraft. Där är Upplands-Bro en kommunal förebild.

Publicerad: 14 oktober 2011, 05:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Moderaterna

Nya Moderaterna tar rollen som arbetsgivare på allvar. Det är en viktig politiskt uppgift att skapa flexibilitet i arbetstiderna för kommunens medarbetare. Anställda som vill gå upp eller ned i arbetstid ska ha goda möjligheter att göra så. Det är ett bra sätt att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare.

I vårt kommunprogram, som behandlas på vår stämma i oktober, står att moderata kommuner ska ligga i framkant när det gäller att utveckla kommunerna till attraktiva arbetsgivare. Det betyder bra villkor och god arbetsmiljö för våra medarbetare. Många av framtidens arbetstillfällen finns i olika kommunala verksamhetsområden. Men kommunen som attraktiv arbetsgivare är ingen självklarhet.

Det kommer att saknas arbetskraft, inte jobb i flera yrkesområden. Dessutom kommer fler unga in på arbetsmarknaden med högre krav på flexibilitet. I framtiden kommer fler ha många karriärer och människor är inte lika benägna att stanna kvar länge på samma arbetsplats. Den förändringen ställer nya krav på kommunerna. En av utmaningarna blir att skapa arbetsformer och villkor som attraherar framtidens arbetskraft.

Arbetstiden är en fråga som påverkar förutsättningarna för många av välfärdens medarbetare. Det finns medarbetare som arbetar deltid men som önskar att arbeta heltid. Begränsningar till deltidsarbete gör att det kan vara svårt att klara sig ekonomiskt. Kvinnor utgör den absoluta majoriteten av medarbetarna i vård- och omsorgsyrkena. Långsiktigt innebär deltidsarbete i ett läge där såväl inkomst- som pensionsmöjligheterna påverkas negativt.

Framförhållning, god planering och med tydliga valmöjligheter för medarbetarna är ett recept som fungerat bra i Upplands-Bro. Kommunen ökat möjligheterna för medarbetarna inom hemtjänst och äldreboenden att arbeta mer samtidigt som kommunen sparar pengar.

Medarbetarna erbjöds att påverka sin arbetstid och fick också frågan om de önskade arbete heltid i ställe för deltid. I förfrågan fanns också ett antal villkor angivna om hur schemat för varje medarbetare skulle kunna påverkas. Helgtjänstgöringen kunde öka, precis som beredskapen för delade turer och att arbete skulle kunna komma att förläggas på annan enhet än den vanliga.

Projektet pågick ett år. Utfallet av projektet blev att 35 medarbetare ville öka sin arbetstid och två ville minska den. Siffrorna motsvarar drygt en fjärdedel av de anställda. Kostnadsmässigt visar de första beräkningarna alltså att satsningen går att räkna hem. Antalet inköpta vikarietimmar minskat med 10 500 timmar. Besparingen täcker de ökade kostnader för kommunen som arbetsgivare som uppstått när medarbetare gått upp i tid. Dessutom fick flera människor makt över sin arbetstid. Det är tydligt att medarbetare, kommun och medborgare har vunnit på det nya arbetssättet.

Den moderata förnyelsen måste ske lokalt och påverka människors vardag, också i vår roll som arbetsgivare. Att skapa goda villkor och förutsättningar och förbättra vardagen för sina medarbetare är att ligga i framkant. Det är kommunal förnyelse på allvar.

Sofia Arkelsten mfl, Partisekreterare (M)

Irène Seth, Kommunstyrelsens ordförande (M), Upplands Bro

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Moderaterna

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev