Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Arbetsmiljöverkets systemfel drabbar eleverna

Skolan är en av Sveriges viktigaste arbetsplatser där elever är den största verksamma gruppen. Det är på tiden att elever involveras i skolans arbetsmiljöarbete för en välmående arbetsplats. I dag exkluderas de av Arbetsmiljöverket.

Publicerad: 4 december 2015, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Folkhälsomyndighetens undersökning ”Skolbarns hälsovanor” visar att huvudvärk och oro är vardag för många elever.


Ämnen i artikeln:

Psykisk ohälsaArbetsmiljöElevhälsa

Sveriges elevråd - SVEA kräver att elever ges samma mandat att påverka sin arbetsmiljö som andra yrkesverksamma i skolan och att den formulering som exkluderar elever från Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) tas bort.

Elever måste ses och likställas som arbetstagare - detta för att förebygga den ökade psykiska ohälsan, stressnivån och ogiltiga frånvaron bland elever.

Sjukskrivningar och allmän ohälsa blir allt vanligare på Sveriges arbetsplatser. Arbetsmiljöverket har av denna anledning skrivit om föreskrifterna för de krav och skyldigheter som finns på arbetsgivare och arbetsmiljön.

Föreskrifterna vänder sig till arbetsgivare och arbetstagare men “de som genomgår utbildning (...) likställs inte med arbetstagare vid tillämpningen” (AFS 2015:4, 3 §).

Folkhälsomyndighetens undersökning ”Skolbarns hälsovanor” visar att huvudvärk och oro är vardag för många elever och att antalet elever med lång och ogiltig frånvaro ökar. För att dra dessa orossiffror till sin spets försökte 2 432 ungdomar under år 2013 att ta sitt liv där 176 av dem dog.

Med detta i bakhuvudet är det för oss oförståeligt att elever inte inkluderas i Arbetsmiljöverkets föreskrifter som har till syfte att minska just den psykiska ohälsan på Sveriges arbetsplatser.

Forskning visar på ett nära samband mellan elevers prestation i skolan och psykiska hälsa. Ett starkt arbetsmiljöskydd är därför vitalt. En genomförd skolgång med goda betyg ger förutsättningar för god psykisk hälsa och är ett skyddsnät inför framtiden.

För att vända utvecklingen av ökad psykisk ohälsa på skolor måste elever en gång för alla bjudas in till samtal och inte enbart vara galjonsfigurer i en önskad skoldemokrati.

Arbetsmiljölagen anger att det ska finnas elevskyddsombud på varje skola, vilket är de personer som för elevernas talan i arbetsmiljöfrågor. I dagsläget har dessvärre elevskyddsombuden varken yrkande- eller rösträtt i frågor som i allra högsta grad rör dem.

Vi kräver därav att det sker en översyn av elevskyddsombudens mandat och roll i den svenska skolan.

Arbetsmiljöverkets nuvarande arbete för en välmående arbetsmiljö har enligt oss tre systemfel. För det första upprätthålls en skendemokrati, när elevskyddsombuden inte ges samma rättigheter som andra verksamma i skolan.

För det andra likställs elever inte vid andra arbetstagare. Och för det tredje måste det sättas i system att elever hörs i de frågor som rör dem.

Sveriges elevråd – SVEA fanns inte med som remissinstans då förslaget till de nya förskrifterna skickades ut på remiss för drygt ett år sedan.

Skolan är en av Sveriges viktigaste arbetsplatser där elever är den största verksamma gruppen. Trots det glöms elever bort att tillfrågas och höras i frågor som rör dem och deras arbetsmiljö.

Sveriges elevråd - SVEA kräver:

Att formuleringen i Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 3 § där elever inte likställs med arbetstagare tas bort.
Att en översyn av elevskyddsombudens roll och mandat genomförs.
Att elever alltid tillfrågas om planerade förändringar av skolan som rör dem.

LÄS MER: Arbetsmiljöverket svarar på kritiken. 

Matilda Hellström, förbundsordförande, Sveriges elevråd - SVEA

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev