fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Arbetslinjen främjar jämställdheten

Alliansen tar ansvar för jobben, jämställdheten och Sveriges framtid genom en rad olika åtgärder, skriver Saila Quicklund i en replik till Emma Lennartsson på Kommunal apropå kritiken mot regeringens arbetslinje.

Publicerad: 5 september 2011, 10:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Arbetsmarknad

En modern arbetslinje är en jämställd arbetslinje, och det kräver förändringar både på arbetsmarknaden och i välfärden. Det skriver Emma Lennartsson, chefekonom kommunal (2/9). Lennartssons recept är rätt till heltid, barnomsorg på nätter och helger samt en
tredelad föräldraförsäkring.

Nyckeln till jämställdhet är att öka kvinnors möjligheter att arbeta. På den punkten är vi fullständigt överens. Det är sättet att nå dit som skiljer sig åt. Faktum är att det redan skett stora förändringar som direkt bidragit till att öka både kvinnor och mäns möjlighet att själva välja det liv de önskar. Alliansen har öppnat vård- och omsorgssektorn för fler aktörer. Många kvinnor har därmed fått en möjlighet att förverkliga sina idéer, förbättra sina arbetsvillkor och påverka sin löneutveckling.

Genom jobbskatteavdraget har särskilt de med lägre och medelhöga inkomster fått mer pengar över i plånboken. En undersköterska med en lön på runt 22 000 kronor har fått nära 1 500 kronor i skattelättnad. Det ger i praktiken nästan en extra månadslön mer per år.

Avdraget för hushållsnära tjänster – RUT – har gett både kvinnor och män ökad tillgång till avlastning i vardagslivet. Samtidigt har över 18 000 nya jobb skapats i en sektor där framförallt kvinnor verkar.

I veckan presenterade Statistiska Centralbyrån, SCB, en undersökning som visar att kvinnor lägger allt mindre tid på hushållsarbete i takt med att de jobbar mer. Fortfarande står kvinnor för den största delen av hushållssysslorna, men klyftan minskar. Vi tror att verklig jämställdhet uppnås genom förändring av attityder. Därför är jämställdhetsarbetet i skolan centralt. Skolverket fick i uppdrag av regeringen att under perioden 2008 - 2010 genomföra en rad jämställdhetsinsatser i skolan, som bland annat inneburit olika typer av fortbildning för skolpersonal samt utvecklingsprojekt riktade mot grund- och gymnasieskola. Vi tror att det är viktigt att dessa insatser fortsätter.

Totalt sett har Alliansen tiodubblat jämställdhetsanslaget från cirka 40 miljoner kronor per år under den tidigare socialdemokratiskt ledda regeringen till cirka 400 miljoner kronor per år idag. Det är ett bevis på att vi menar allvar.

Moderaterna arbetar för att alla som kan och vill ska kunna delta i arbetslivet, få en inkomst och därmed inflytande över sin egen vardag. Därför är vi, liksom Lennartsson, måna om att alla föräldrar ska ha rätt till barnomsorg på nätter och helger. För en arbetsmarknad med flexibla arbetstider krävs flexibla lösningar. Det första steget är redan taget. Av de kommuner som erbjuder barnomsorg under obekväm arbetstid är en majoritet borgerligt styrda. Det visar en utredning från riksdagens utredningstjänst. Här har vi politiker ett stort ansvar. Brist på barnomsorg får aldrig vara ett hinder för arbete och egen försörjning.

Naturligtvis strävar vi efter att alla ska erbjudas heltid. Men en lag som ger alla deltidsarbetande rätt att gå upp till heltid är inte en bra lösning. Det skulle göra det ännu svårare för till exempel unga att ta sig in på arbetsmarknaden. Eftersom steget att anställa på heltid är betydligt större än att anställa på deltid kommer många jobb över huvud taget aldrig till stånd om heltidsanställning ska vara normen.

Detsamma gäller förändringarna i föräldraförsäkringen som Lennartsson föreslår. Låser vi fler dagar i föräldraförsäkringen flyttar vi besluten om barnomsorg från köksborden till riksdagshuset. Vi Moderatkvinnor tror att den moderna familjen kräver en modern familjepolitik som levererar individuella och flexibla lösningar, inte en lagstiftning som begränsar föräldrars valfrihet.

Däremot ser vi gärna olika typer av morötter som uppmuntrar till ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen. Jämställdhetsbonusen är ett exempel. Jämställdhetsbonusen ger föräldrar som delar på föräldraledigheten en ekonomisk bonus. Ju mer jämställt föräldrapenningdagarna fördelas, desto högre blir bonusen. Vi vill gå vidare och förenkla och förstärka jämställdhetsbonusen.

Det stämmer att vi måste våga satsa långsiktigt. Därför är det positivt att Alliansregeringen, trots ekonomisk oro i världen, prioriterar sänkt restaurangmoms från årsskiftet. Väldigt många unga får sitt första jobb inom restaurangbranschen. Sänkta kostnader där innebär fler arbetstillfällen.

Från och med i höst är dessutom lärlingsutbildningen en permanent del av gymnasieskolan. Cirka 800 miljoner satsas på 30 000 lärlingsplatser 2011 - 2014. Mer än hälften av utbildningen ska förläggas till en arbetsplats. På så vis matchas ungdomar direkt ut i arbete.

Vi vill fortsätta arbetet med att göra det enklare att starta och driva företag. Det handlar inte minst om att främja kvinnors företagande genom att erbjuda utbildning, mentorskap och rådgivning. Men det handlar också om generella åtgärder, som fortsatta regelförenklingar och förbättrade trygghetssystem.

Så tar vi ansvar för jobben, jämställdheten och Sveriges framtid.

Saila Quicklund, riksdagsledamot, ordförande Moderatkvinnorna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Arbetsmarknad

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev