måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Alliansen: Så får vi Stockholm att växa hållbart

I dag presenterar Alliansen i Stockholms läns landsting vårt förslag till budget för 2017. Det är en budget som har fokus på ekonomiskt ansvar och hållbar tillväxt, samtidigt som stora och viktiga steg tas mot framtiden.

Publicerad: 11 maj 2016, 08:54

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vår budget har fokus på ekonomiskt ansvar och hållbar tillväxt, skriver Torbjörn Rosdahl (M), Ella Bohlin (KD), Anna Starbrink (L) och Gustav Hemming (C).


Ämnen i artikeln:

AlliansenNya KarolinskaKollektivtrafikTågtrafikStockholm

Stockholms län har under många år växt mer än alla prognoser och planer. Det är fantastiskt att leva och verka i en region som är så attraktiv att det ständigt är fler som vill flytta hit – till skärgård såväl som storstad. Utöver att det är positivt för alla de människor som tar chansen att skapa något nytt i Stockholmsregionen, så är vi som beslutsfattare glada över tillskottet på arbetskraft, innovationskraft och skattekraft.

Men vi har under många år sett ett ökande behov av att vi också måste bygga en hållbar Stockholmsregion som klarar av att förse alla nya invånare med sjukvård och kollektivtrafik. Det är ett stort arbete som kräver stora resurser och mycket planering, men som ständigt sätts på prov när nya utmaningar tillkommer. Ett tillkommande problem är att dagens skatteutjämningssystem straffar tillväxtregioner, vilket gör att vi behöver prioritera än hårdare för att kunna genomföra nödvändiga förbättringar i landstingets verksamheter och investeringar.

Vi har under hela den tid som Alliansen har styrt sett till att ha ordning på siffrorna och en ekonomi i balans. Nyligen tog landstingsfullmäktige det nionde raka bokslutet med överskott. Alliansen har alltid sett till att ta ansvar för ekonomin, något som också har skapat utrymme för att genomföra investeringar på en nivå som inga tidigare landstingsledningar - oavsett färg - har kommit i närheten av. Stor kraft har också använts för att nå fram till en långsiktigt hållbar kostnadsökningstakt i sjukvården och komma till rätta med strukturproblem inom landstingets olika verksamheter.

Nu presenterar vi en budget där många av de stora projekt som vi länge har pratat om och planerat för också blir verklighet. Det innebär att det inte är nya, djärva projekt som prioriteras kommande år. I stället ligger fokus på ansvar så att vi kan ro i hamn de viktiga investeringar som befolkningsökning och ambitionshöjning kräver.

2017 blir ännu ett år med bibehållen skattesats men med ökade resurser till verksamheterna. Hälso- och sjukvården får totalt 57 miljarder, en ökning med över 3 miljarder, medan trafiken får drygt 10 miljarder, vilket är en ökning med 568 miljoner.

En viktig del av budgeten är den överenskommelse som Alliansen har tecknat med Miljöpartiet om framtidssatsningar för kollektivtrafiken. Vi har gemensamt tagit ansvar för att säkra intäkter till viktiga investeringar och trafikering av ny kollektivtrafik. Det innebär att vi inför ett helt nytt biljettsystem, där samma pris gäller för att resa inom hela länet. Det förenklas dessutom så att det endast finns två olika biljettyper, allt utifrån de principer som den parlamentariska taxeutredningen har kommit fram till. För att säkra intäkterna höjs dessutom 30-dagarskortet med 40 kronor från 1 januari 2017.

En viktig princip är att intäkterna från höjningen ska avsättas för ambitionshöjningar i trafiken och investering i nya sträckor – det är en utökad och förbättrad kollektivtrafik resenären får för den nya taxan. Hit hör Citybanan som öppnar för pendeltågstrafik och investeringen i Kistagrenen av Tvärbanan. Vi tar också höjd för kommande trafikering av den utbyggnad av tunnelbanan som nu är i full gång.

Redan i höst öppnar de första verksamheterna i det nya Karolinska Sjukhuset i Solna, vilket innebär att 2017 är det första hela året som investeringen i NKS får genomslag i sjukvårdsverksamheten. Parallellt med att verksamheterna i det nya sjukhuset sätts igång sker också omvandlingen i resten av sjukvården i det som har kallats FHS - framtidens hälso- och sjukvård.

Nu handlar det inte längre om en avlägsen framtid - framtidens hälso- och sjukvård är redan här i och med att sjukvårdens infrastruktur förändras för att bättre kunna möta patienterna med rätt resurser på rätt nivå. Det innebär bland annat att närakuterna får ett nytt uppdrag där ambitionen och nivån höjs på de närakuter vi ska ha. Alla ska kunna veta exempelvis vilka öppettider som gäller och att det finns tillgång till röntgen när de går till närakuten. Det ökar tryggheten och säkerheten för alla patienter.

Vi satsar också på diabetesvården där arbetet med ett Center of Excellence för att öka kunskapen och utveckla nya kunskaper fortsätter. Särskilt prioriterade är barnen, som genom vår budget kommer att få hjälpmedel för kontinuerlig glukosmätning.

Nu återstår drygt en månad till landstingsfullmäktige ska ta ställning till budgetförslagen för 2017. Vi har på olika sätt sökt stöd för delar av budgeten och i och med överenskommelsen med Miljöpartiet funnit en bredare samsyn om trafikens finansiering. Nu ser vi fram emot en konstruktiv dialog även på andra områden inför och under landstingsfullmäktige. Vi har alla ett ansvar för framtidens hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

Nu gäller att visa i handling och inte bara ord om det finns ett verkligt intresse för framtiden.

Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd och gruppledare (M) i Stockholms Läns Landsting

Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L), SLL

Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd, gruppledare (KD), Stockholms läns landsting

Gustav Hemming, miljö-, skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd, gruppledare (C)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev