Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

”Alla unga har rätt att upptäcka sin sexualitet”

Även ungdomar med funktionsvariationer har rätt till kunskap om sin egen kropp. Besök på ungdomsmottagningar, inkludering i undersökningar och utbildning av pedagoger är tre åtgärder som behöver genomföras.

Publicerad: 22 maj 2017, 08:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Rätten till utbildning utan diskriminering och på lika villko inkluderar även sexualundervisning.”

Foto: MostPhotos


Ämnen i artikeln:

FunktionsnedsättningFunktionsvariationSexualupplysningPedagogik

Ungdomar med funktionsvariationer är på många sätt exkluderade från stora delar av samhället. Flera är beroende av tillsyn och går på särskolor. Bristande diskussioner om sexualitet och kroppen gör att de går miste om möjligheter till sexuellt umgänge och kanske viktigast av allt – rätten till kunskap om sin egen kropp.

Medan jämnåriga söker svar på internet och pratar med kompisar, ser vardagen för ungdomar med funktionsvariationer mer komplicerad ut. De kan ha svårt att söka information online och tillåts sällan att vara ensamma. Detta ökar exkluderingen och skapar en känsla av utanförskap.

Samhället behöver ge alla ungdomar rätt till kunskap om sin egen kropp. Därför skapade två av oss, sexualupplysarna Nathalie Simonsson och Zafire Vrba, den anpassade appen Privatliv. FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning erkänner rätten till utbildning utan diskriminering och på lika villkor. Detta inkluderar även sexualundervisning. Dock är informationsytorna för ungdomar med funktionsvariationer betydligt mer begränsade än för andra ungdomar.

Kvaliteten på informationen som faktiskt når fram blir därför desto viktigare. Precis som vilken tonåring som helst kommer ungdomar med funktionsvariationer att genomgå puberteten, och ha funderingar kring sin kropp. Det finns eldsjälar i skolor och på boenden som gör ett fantastiskt arbete för att dessa ungdomar ska få samma tillgång till sexualupplysning som alla andra. Trots detta finns det fortfarande ett starkt socialt stigma kring att prata om sexualitet med dem.

Idén till Privatliv uppkom då Nathalie och Zafire ständigt möttes av frågor från skolor, habilitering och organisationer om var de kunde hitta material riktade till målgruppen. Innehållet utgår från Skolverkets styrdokument för grundsärskolan och gymnasiesärskolan kring sexualitet, integritet och pubertet. Sexologen Lotta Löfgren-Mårtenson har skrivit om hur hon stött på en särskoleelev övertygad om att blodet från underlivet varit en dödlig sjukdom. Hon har även berättat om ungdomar som blivit oroliga av pirret i magen när de pussats.

Hur kan det vara rimligt att dessa ungdomar, som redan brottas med ett utanförskap och fördomar, ska leva i ovisshet om vad som händer med deras kroppar? Genom kunskap om sexualitet, vad som ingår i begreppet samtycke och vilken rätt de har till sina egna kroppar ökar vi ungdomarnas makt. På så sätt lär vi dem inte bara vad de kan göra, utan även att de alltid har rätt att säga nej.

Ett antal åtgärder behöver genomföras på politisk nivå för att stärka ungdomarnas rättigheter:

1. Besök på ungdomsmottagningar. Låt ungdomarna tillsammans med sina lärare och assistenter besöka ungdomsmottagningar. Ge personalen på ungdomsmottagningarna särskilt stöd för att bemöta ungdomar med funktionsvariationer.

2. Inkludera ungdomarna i undersökningar. Ungdomar med funktionsvariationer exkluderas från många undersökningar. De finns inte representerade i Ungdomsbarometern eller i sexualvaneundersökningen. Ungdomarnas röster behöver göras hörda i de undersökningar som ligger till grund för beslutsfattande. Inkludera målgruppen i Folkhälsomyndighetens årliga undersökning om ungdomar och sexualitet.

3. Ge adekvat utbildning till pedagoger. Utbildning i sexualitet och samlevnad är enbart obligatorisk för studenter som läser till mellanstadielärare. Inför samma krav på samtliga lärarutbildningar så att särskollärare och specialpedagoger får samma kunskap.

Greger Bååth, generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten

Timmy Leijen, ordförande Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar

Nathalie Simonsson, sexualupplysare och initiativtagare till appen Privatliv

Zafire Vrba, sexualupplysare och initiativtagare till appen Privatliv

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev