Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Alarmerande dålig inomhusluft i många skolor

Varje månad stängs minst två skolor eller förskolor i Sverige på grund av bristfällig ventilation. Men genom att göra en ordentlig översyn skulle man kunna åtgärda en väsentlig del av problemen till en lägre kostnad både ekonomiskt och miljömässigt, menar Gunnar Åberg, produktdirektör på AB Regin, och Kary Främling, professor vid Umeå universitet.

Publicerad: 5 juli 2018, 10:38

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Med rätt kompetens kan man utreda orsakerna till det dåliga inomhusklimatet och få konkreta förslag på lämpliga åtgärder. Det kan ofta räcka att göra justeringar av det befintliga styrsystemet för ventilation”

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

ArbetsmiljöKommunerFörskolaBarnElever

Vi människor befinner oss inomhus cirka 90 procent av vår tid. Ändå är problemet med dålig inomhusluft en vardag för många, inte minst för barn och lärare på våra skolor där situationen i flera kommuner just nu kan beskrivas som alarmerande. Under årets första fem månader rapporterade media om brister i inomhusklimatet i skolor i åtminstone sexton kommuner runt om i landet och mörkertalet borde vara stort. I flera fall har skolor eller förskolor tvingats stänga på grund av dålig luft.

Problemen är spridda över hela landet. I fjol, när miljöinspektörerna i Falun besökte 25 förskolor i kommunen, visade det sig att 20 av dem hade undermålig ventilation. Samma år gjorde förskolenämnden i Huddinge en översyn där det framkom att 43 av 78 förskolor hade brister i inomhusklimatet. Bara för att nämna några exempel.

Dålig ventilation leder inte bara till materiella skador om ingenting görs åt problemen, det leder också till hälsoproblem. Allergier och astma är vanliga besvär. Dålig luft påverkar även människans prestation och inlärningen blir lidande. Att riva och bygga nytt från grunden är ibland den enda lösningen för att få bukt på problemen. Utöver stora kostnader innebär det att barn rycks upp från sin vanliga miljö. Det är naturligtvis bekymmersamt, inte minst då barn är i stort behov av trygghet för sin inlärning.

Emellertid är det påfallande ofta som ventilationsproblem i stället hade kunnat åtgärdas på ett betydligt enklare och mer effektivt sätt än genom nybyggnation. Med rätt kompetens kan man utreda orsakerna till det dåliga inomhusklimatet och få konkreta förslag på lämpliga åtgärder. Det kan ofta räcka att göra justeringar av det befintliga styrsystemet för ventilation, eller att själva systemet ersätts med moderna lösningar. Bland annat finns det idag trådlösa installationer där sensorer, med hjälp av IoT(Internet of Things) kan kommunicera med varandra och effektivt styra värme, ventilation och kyla för ett optimalt inomhusklimat.

En förutsättning för att kunna hitta rätt lösning i varje enskilt fall är att utföraren eller uppdragstagaren känner förtroende att ta initiativ och visa vägen. I förlängningen är det också viktigt att användare får den utbildning som krävs för att kunna hantera den dagliga driften av ett nytt system.

Korsavadsskolan i Simrishamn är ett utmärkt exempel på hur man skapade en snabb och effektiv lösning på ett komplext problem. Luften på högstadieskolan var så dålig att Arbetsmiljöverket hotade att stänga skolan, vilket skulle ha påverkat cirka 660 elever. Men tack vare en lyhörd kommun, tillgång till rätt kompetens och avancerad teknik, var en välfungerande lösning på plats efter två månader och skolan behövde inte stängas. Förutom att problemet blev åtgärdat, fick kommunen dessutom en rad andra vinster ”på köpet”. När den nya lösningen var installerad kunde energiförbrukningen halveras under vissa driftsmånader och under sommaren hade skolan nästintill inte någon energiförbrukning alls.

Landets kommuner bär ett ansvar för att i första hand se till barnens bästa och skyndsamt hantera ärenden som berör barns och ungas tillvaro. De har också en skyldighet att hushålla med resurser och agera utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Med det som grund, vill vi lyfta fram de möjligheter som finns i dag, när det gäller att förbättra svenska skolors inomhusklimat. Ett sommarlov kan räcka för att rädda en skola från stängning.

Gunnar Åberg, Produktdirektör på AB Regin

Kary Främling, Professor i datavetenskap vid Umeå Universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev