Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Alarmerande brist på ingenjörer och tekniker i kommunerna

I en ny undersökning från fackförbundet Vision tror hela 80 procent av personalcheferna i kommuner och stadsdelar att det blir svårt att bemanna organisationen inom tekniskt arbete under de kommande tre åren.

Publicerad: 18 september 2012, 23:41

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ArbetsmarknadKompetensutveckling

I morgon torsdag startar Visions förbundsmöte i Norrköping. I fokus står våra medlemmars villkor och möjligheter att utvecklas på jobbet. En fråga som blir allt viktigare i samband med generationsväxlingen på arbetsmarknaden.

Att kommunerna har svårt att rekrytera ingenjörer och tekniker borde vara en väckarklocka för hela samhället. Utan ingenjörer i kommuner och kommunala bolag får vi inte rent vatten i kranen, fjärrvärme, vägnät, bredband och annat som vi tar för givet. Eftersom i stort sett all service är kopplad till IT-system är vi helt beroende av IT-tekniker, till exempel för att handläggningen och utbetalningen av försörjningsstöd ska fungera. Utan medicinska tekniker, som kan hantera och underhålla den allt mer teknologiskt avancerade vården, går vi miste om effektiva hjälpmedel och behandlingsmetoder.

Ingenjörer och tekniker gör oumbärliga insatser för att säkerställa samhällets infrastruktur och välfärdens kvalitet och borde få lön därefter. Så är det tyvärr inte idag. I Visions Personalchefsbarometer 2012 bedömer endast 37 procent av personalcheferna att de kan erbjuda en konkurrensmässig lön. För att locka unga akademiker till sektorn måste anställningsvillkoren förbättras och lönerna höjas för att mäta sig med löneläget inom näringslivet. Endast så kan vi behålla en hög kvalitet inom välfärden.

För att behålla den kompetens som redan finns behöver kommunerna bli bättre på att erbjuda kompetensutveckling och att ta tillvara de anställdas idéer. Det framkom i en studie som Vision gjorde bland tekniker och ingenjörer 2011. Men det största hindret för kompetensförsörjningen är att ingenjörer och tekniker i kommuner och landsting tjänar betydligt sämre än kollegorna inom privat sektor.
En tilltagande trend är att kommuner istället för att anställa anlitar konsulter. Fenomenet liknar landstingens praxis med stafettläkare. Det här är en kortsiktig lösning. I slutänden blir den dyrare för kommunerna och kvalitén blir lidande.

Samhällsbygge kräver långa perspektiv och anställda som är samhällsintresserade. Det är också här styrkan finns hos kommunerna. De kan erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter som bidrar till samhällets utveckling. Nära 82 procent av personalcheferna bedömer att kommunen kan erbjuda intressanta arbetsuppgifter för tekniker och ingenjörer. Men, kommunerna behöver bli bättre på att marknadsföra sig. De behöver bli mer synliga på universitet och högskolor.

Sommarjobb, praktikplatser och medarbetartjänster för studenter samt traineeplatser för nyutexaminerade, som vi ser på flera håll i landet, är insatser i helt rätt riktning. Men utmaningen är stor att snabbt säkra kompetensen inom ett av samhällets viktigaste arbetsområden.

Vision föreslår därför ett fempunktsprogram för att säkra teknikutvecklingen inom kommunerna:

Ta fram en teknikstrategi.
Genom en bra överblick och struktur kan viktiga insatser identifieras och effektiva åtgärder vidtas. Det gäller till exempel utveckling av förnyelsebara energikällor och bredbandsutbyggnad.

Kartlägg behovet av ingenjörer och tekniker på lång sikt.
Kommunerna bör med utgångspunkt i morgondagens behov göra en kartläggning av hur rekryteringsbehovet ser ut de kommande tio åren.

Förbättra löner och villkor för ingenjörer och tekniker.
Avgörande för att kunna rekrytera medarbetare med hög kompetens är konkurrenskraftiga villkor. Eftersom Sveriges kommuner ofta inte har möjlighet att erbjuda lika höga löner som inom näringslivet krävs satsningar på andra saker, till exempel friskvård och egen utveckling.

 Satsa mer på kompetensutveckling.
Kompetensutveckling är grundläggande för att se till att medarbetarna har den kompetens som krävs idag och i framtiden. Kommunerna bör avsätta mer tid och ekonomiska resurser för att säkra medarbetarnas kompetens.

Skapa rutiner för att ta tillvara medarbetarnas idéer.
Kommunerna bör ta fram en policy för hur idéer ska tas om hand, där ekonomiska belöningar till medarbetare är en del. Ett sådant arbete kan både spara pengar och bidra till en hållbar utveckling.

Annika Strandhäll, förbundsordförande Vision

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev