Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Aktivitetsersättning leder tyvärr till inaktivitet

Allt fler unga är så pass sjuka så att de inte kan arbeta. Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Både antalet sjukfall och längden på sjukfallen stiger – och de sjuka får inte hjälp att återgå till arbete, enligt en granskning från Riksrevisionen. Centerpartiet vill möjliggöra aktivitet för dem som får sjuk- eller aktivitetsersättning. Försäkringskassan och utbildningssystem ska inte vara hinder utan i stället erbjuda möjligheter till egenförsörjning.

Publicerad: 19 november 2015, 09:49

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Aktivitetsersättningen skapar inlåsningseffekter och passivitet som bör avhjälpas med bättre möjligheter att ta sig ut på arbetsmarknaden igen.


Ämnen i artikeln:

SjukskrivningarArbetsmarknadSjukförsäkringUtanförskap

Sjukersättning ges till personer i Sverige mellan 30 och 64 år som har stadigvarande nedsatt arbetsförmåga. För personer mellan 19 och 30 år kallas det i stället aktivitetsersättning. Vid sjuk-/aktivitetsersättning prövas arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden inkluderande även arbeten med lönebidrag. Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar ökar och unga med aktivitetsersättning uppgår i dag till cirka 30 000 personer. Ungefär sex av tio går vidare till sjukersättning vid 30 års ålder.

Många unga med funktionsnedsättning som får aktivitetsersättning deltar inte i insatser som syftar till att öka chanserna att få arbete eller börja studera. De får inte den hjälp de behöver för att aktivera sig, de blir i stället inaktiva och hamnar längre och längre från arbetsmarknaden.

Kommunernas dagliga verksamhet, Arbetsförmedlingens arbetslivsinriktade rehabilitering eller de aktiviteter som Försäkringskassan beviljar särskild ersättning för möter inte behoven, enligt Riksrevisionen. Det skapar mycket personligt lidande, utanförskap och kostnader för både den enskilde och även för staten. Försäkringskassan påstår sig saknar resurser att fullfölja sitt uppdrag. De unga riskerar att få låg inkomst hela livet och i förlängningen en väldigt låg pension.

Många av dem klarar inte av att studera på heltid, men om de studerar på deltid försvinner rätten till hela ersättningen vilket skapar inlåsningseffekter och passivitet. Den som har sjuk- eller aktivitetsersättning tjänar inte heller på att söka arbete eftersom inkomsten, även om man får bostadstillägg, kan minska med en fjärdedel om man skriver in sig vid Arbetsförmedlingen.

Människor som har sjuk- eller aktivitetsersättning måste få bättre förutsättningar att bryta sitt utanförskap. Deras situation kan förändras och då måste det vara möjligt att våga testa att arbeta eller studera utan att förlora sin ersättning. Arbetet eller studierna kan vara på heltid, deltid eller enstaka dagar, för längre eller kortare perioder. Arbetsgivarna och arbetstagarna kommer att hitta arbetstider som fungerar för båda parter.

De ekonomiska trygghetssystemen måste uppmuntra att gå från sjukdom till jobb eller utbildning, få ett sammanhang, en mening och en egen försörjning. Försäkringskassans regler ska inte vara ett hinder för arbete eller studier, utan en försäkring om att om det inte skulle fungera med det nya arbetet eller studierna så finns ersättningen kvar. Det här är möjligt för personer som har sjukersättning beviljad innan 2009. Det borde gälla fler.

För de personer som gått i särskola finns enstaka kurser vid kommunens särskilda utbildning för vuxna eller folkhögskola. Universitet och högskolor erbjuder i dagsläget inga anpassade utbildningar. Om en särskoleelev trots allt går vidare till högskola eller universitet har eleven inte rätt till fullt studiemedel eftersom man behöver mer tid på sig.

Centerpartiet vill därför:

■ att det blir möjligt för människor med sjuk- eller aktivitetsersättning att kunna pröva att ta ett erbjudet jobb utan att förlora sin ersättning.
■ skapa fler möjligheter till eftergymnasial utbildning för dem med intellektuell funktionsnedsättning.
■ att det blir möjligt för människor med intellektuell funktionsnedsättning att få anpassat studiemedel trots en långsammare studietakt.

Centerpartiet vill riva murar och sänka trösklarna för fler att komma in på arbetsmarknaden.

Solveig Zander, riksdagsledamot, talesperson för socialförsäkringsfrågor (C)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev