tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Agera mot slavliknande villkor i Haninge

Haninge kommun ställer lägre krav på företag som ansvarar för transport av barn än på andra företag, skriver Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare, som har träffat taxiförare i Sverigetaxi (Taxi 020) som kör skolskjutsar, LSS och rullstolstaxi åt kommunen under slavliknande villkor.

Publicerad: 28 november 2016, 15:40

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Minime/Larske


Ämnen i artikeln:

FackföreningarTaxibranschenKommunerArbetsmiljö

Under hösten har jag träffat flera taxiförare som kör skolskjutsar och specialtransporter åt Haninge kommun. I samtliga fall har jag fått höra om orimliga arbetsvillkor. Med anledning av detta lämnade jag den 4 november in en interpellation ställd till ordföranden i Södertörns upphandlingsnämnd, som kommer att debatteras i Haninge kommunfullmäktige måndagen den 5 december.

Samma dag som fullmäktigedebatten kommer också Taxiklubben (som även organiserade strejkaktioner i våras) att manifestera utanför kommunhuset innan Södertörns Upphandlingsnämnd sammanträder. Därutöver har 20 främst fackliga företrädare, men även entreprenörer, skrivit ett öppet brev till Haninge och Södertörns upphandlingsnämnd med krav att de slavliknande villkoren upphör

Liksom dessa debattörer anser jag att kollektivavtal och försäkringar är ett måste för trygga skolskjutsar. Därför har jag interpellerat om frågan och beskriver i min interpellation den bild jag fått av läget samt ställer de nödvändiga frågor detta föranleder:

Samtliga taxiförare (både anställda chaufförer och åkare) som kör skolskjutsar och specialtransporter för Sverigetaxi/Taxi020 på uppdrag av Haninge kommun som jag har träffat anonymt om arbetsvillkor under denna höst ger en samstämmig bild:

■ Taxiförare jobbar ca 12 timmar om dagen, 6 dagar i veckan. De hamnar ofta i 60-75 arbetade timmar per vecka. Detta kan jämföras med upphandlingsmyndighetens riktlinjer som fastslår att den ordinarie arbetstiden i genomsnitt ska vara 40 timmar per helgfri vecka.
■ Taxiförare kör oförsäkrade i sin yrkesutövning. Bilarna är försäkrade, men inte föraren som saknar arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring såväl som livförsäkring (och tjänstepension). Detta trots att avtalen Haninge kommun tecknat med bolagen slår fast att ”Leverantörerna skall teckna försäkringar som omfattar skador som kan ske vid utförandet av tjänsten”. I skador som kan ske vid utförandet av tjänsten finns exempelvis risken för olycka utanför bilen såväl som risken att utsättas för våld, vilket inte täcks av en bilförsäkring.
■ Taxiförarna vågar i princip aldrig protestera mot dessa villkor, ägna sig åt facklig organisering eller berätta/lämna upplysningar om dessa villkor. Trots att riktlinjerna i kommunens upphandlingspolicy tydligt slår fast att ”anställda hos leverantör omfattas av motsvarande meddelarfrihet som gäller för anställda i kommunerna”, saknas krav på just detta i avtalen mellan Haninge kommun och Sverigetaxi/Taxi 020.

Av mina träffar med taxiförarna drar jag slutsatsen att Haninge kommun brister i sin tillsyn. Av mina träffar med taxiförarna drar jag också slutsatsen att Haninge kommun ställer lägre krav på företag som ansvarar för transport av barn än på andra företag, exempelvis inom hemtjänsten där det krävs att företagen har ”kollektivavtal eller motsvarande gällande kollektivavtal”.

Det vore på sin plats att kraven även skärps på leverantörer av skolskjuts och specialtransporter, inte minst då det handlar om uppdrag att köra barn till och från skolan. Mina frågor till Södertörns upphandlingsnämnds ordförande är:

■ Vilka faror och problem ser du med att förare kör barn till och från skolan när de är trötta?
■ Anser du det acceptabelt att de förare som kör skolskjuts åt Haninge kommun är oförsäkrade?
■ Hur avser du att agera för att säkerställa att leverantörer av skolskjutsar följer arbetsrättsliga lagar samt upphandlingsmyndighetens riktlinjer som fastslår att den ordinarie arbetstiden i genomsnitt ska vara 40 timmar per helgfri vecka?
■ Hur avser du att agera för att säkerställa att avtalen rörande skolskjutsar i Haninge även inkluderar det krav på meddelarfrihet – en motsvarande meddelarfrihet som gäller för anställda i kommunen – som upphandlingspolicyn fastställer att leverantörers anställda ska ha?
■ Är du beredd att agera för att kraven på leverantörer av skolskjuts innefattar de krav på arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, tjänstepension och avtalspension motsvarande gällande kollektivavtal, på samma sätt som Äldreförvaltningen gjorde gentemot leverantörer inom sitt verksamhetsområde?

Mattias Bernhardsson, gruppledare Rättvisepartiet Socialisterna Haninge

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev