Arbete

Sysselsättningen och den lokala arbetsmarknaden är avgörande för om kommuner och regioner ska kunna överleva. Att bevaka utvecklingen på dessa områden är viktigt för Dagens Samhälle.

Lyckad automatisering kräver modigt ledarskap

Automatisering kan rädda den svenska välfärden. Men ledarskapet i kommunerna måste i så fall bli modigare.
Debatt
Robotisering
Ola Johnsson
rådgivare inom Robotics and automation på PwC