Arbete

"Etisk kompetens är en chefsmerit"

Nyhet
Karriär. För att vara en bra ledare räcker det inte att nå verksamhetsmålen och ha medarbetarna med dig. Du behöver dessutom vara en etiskt kompetent, dygdig och god människa. – Även om man inte tänker på det själv så uppmärksammar andra ständigt vad chefen säger och gör, menar forskaren Erica Falkenström, författare till nyutkomna ”Etisk kod för chefer”.

På nytt jobb: Från Nobel till Jamtli

Nyhet
Karriär. Han har tagit steget från ett litet museum i Stockholms innerstad till ansvaret för det materiella kulturarvet i ett helt län. – Man ska byta spår ibland, säger Nobelmuseets tidigare chef Olov Amelin, ny vd för Jamtli i Östersund och landsantikvarie i Jämtlands län.
Heta ämnen
Senaste publiceringar