Arbete

Sysselsättningen och den lokala arbetsmarknaden är avgörande för om kommuner och regioner ska kunna överleva. Att bevaka utvecklingen på dessa områden är viktigt för Dagens Samhälle.

Underlätta för reumatiker att gå till jobbet

Ett mer flexibelt socialförsäkringssystem krävs för att alla ska ges möjlighet att arbeta 100 procent av sin förmåga.
Debatt
Socialförsäkringar
Lotta Håkansson
förbundsordförande Reumatikerförbundet