lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stora samhällsdagen

Nio nominerade till Årets superkommuner

Publicerad: 2 maj 2019, 04:00

Nacka, Halmstad och Varberg utsågs till Årets superkommuner 2018. På Stora Samhällsgalan den 15 maj utses årets vinnare.

För femte gången korar Dagens Samhälle årets tre superkommuner. Här är de nio som har chans till titeln.


Stora Samhällsgalan den 15 maj avslöjas årets superkommuner. Det är femte gången som Dagens Samhälle ger sig i kast med uppgiften att ranka landets kommuner och därmed sticka ut hakan och säga att dessa tre är bäst. I årets mätning har nya mått lagts till.

– Den stora nyheten för i år är att Agenda 2030 är inkluderat i undersökningen. De 16 delmål som är aktuella för kommunerna har vi grupperat i 7 kategorier, som är med i undersökningen, säger Johan Ekman, researcher och datajournalist som ligger bakom undersökningen på Dagens Samhälle.

I år inkluderas 66 mått som visar hur kommunernas arbete inom ramen för Agenda 2030 fortlöper.

– Vi har grupperat dem i inkluderande samhällen, hållbar konsumtion, hälsa och välbefinnande, god samhällsutveckling, jämställdhet, hållbara samhällen samt klimat och miljö, säger Johan Ekman.

– Liksom tidigare tittar vi inte bara statiskt på hur det ser ut nu, utan ser även till vilken utveckling kommunen har.

Förutom Agenda 2030-kategorierna ingår även fjolårets kategorier i undersökningen. I princip handlar det om hur kommunen löser sina kärnuppdrag gentemot kommunens invånare och företag. I vilka kommuner pekar utvecklingskurvorna åt rätt håll?

Naturligtvis spelar yttre förutsättningar in som ligger bortom kommunens egna kontroll. Det kan handla om närhet till naturområden, flygplatser, andra attraktiva kommuner och så vidare. Det är omöjligt att räkna bort effekten av dessa. Men inom ramen för undersökningen finns lärdomar att dra för varje kommun. Ett framgångsrecept i en kommun kan även vara det i en annan.

För att kunna göra en rättvis jämförelse har kommunerna liksom tidigare delats upp i tre kategorier enligt SKL:s kommunindelning. Det betyder att de som jämförs med varandra är 46 storstadskommuner, 108 städer och stadsnära kommuner samt 136 småstads- och landsbygdskommuner.

Bland storstadskommunerna är Mölndal, Nacka och Stockholm nominerade.

I kategorin städer och stadsnära kommuner är det Halmstad, Jönköping och Lund.

Avslutningsvis bland småstads- och landsbygdskommuner är de nominerade Kalmar, Varberg och Skövde.

Stora Samhällsgalan den 15 maj presenteras vinnarna.

Gustav Halth

Johan Ekman, Researcher

Storstadskommuner

Mölndal
Kommunens arbetsmarknad som dess starkaste gren i undersökningen. Så har det också varit tidigare när Mölndal nominerats. Kommunens service till företagen toppade under våren SKL:s nöjd kund-index, vilket visar på ett träget långsiktigt arbete gentemot företagarna. Kommunen gynnas av goda kommunikationer till omgivningen, inte minst närliggande Göteborg. Kommunfullmäktige godkände i vår detaljplanen till nya stadsdelen Pedagogen park, med 1 100 bostäder.

Invånare: 68 152
Ks-ordförande: Kristian Vramsten (M)

Nacka
Nacka gynnas av naturskönt läge i skärgården samtidigt som Stockholm finns nästgårds. Den typen av kombination syns hos många framgångsrika och välmående kommuner. Särskilt stark står kommunen i kategorierna skola och utbildning. Precis som många andra stadsnära kommuner gynnas de av en inflyttning av en arbetshungrig, välutbildad befolkning. Men även de barn som växer upp i Nacka får en god utbildning, av skolbetygen att döma.

Invånare: 103 656
Ks-ordförande: Mats Gerdau (M)

Stockholm
Stockholm har flera gånger placerat sig högt på rankingen, men utan att vinna. Det har sina fördelar att vara huvudstad, många företag och samhällsbärande funktioner samlas på ett och samma ställe, växer gemensamt och lockar till sig nya invånare. Kommunens ekonomi och demografi är de starkaste grenarna, men även inom Agenda 2030-kategorierna presterar Stockholm väl. Särskilt inom grenarna klimat och miljö samt hållbara samhällen.

Invånare: 962 154
Ks-ordförande: Anna König Jerlmyr (M)

Städer och stadsnära kommuner

Halmstad
Fjolårets vinnarkommun kniper en nominering även i år. Goda förbindelser med omgivningen och starka resultat inom kultur och fritid lyfter Halmstad i undersökningen. Havsstränderna tillhör landets mest besökta resmål under sommaren men kommunen försöker även locka till sig fler permanent boende. 150 000 till antalet ska de bli år 2050, enligt planen. Att kommunen har höjt skatten med drygt 1,4 kronor över fyra mandatperioder för att möta investeringstrycket har inte bromsat expansionstakten.

Invånare: 101 268
Ks-ordförande: Jonas Bergman (M)

Jönköping
Jönköping placerar sig överlag väl i kartläggningens olika delkategorier, med få svaga sidor. Särskilt väl sticker omdömena för demografi och arbetsmarknad ut. Kommunen är ett nav i arbetsmarknadsregionen med en stor inpendling från omgivande kommuner. Sysselsättningsgraden är hög. Byggandet av Södra Munksjön pågår nu för fullt och kommer att fortgå de närmaste 25 åren. När det är klart ska det vara en förlängning av Jönköpings nuvarande stadskärna.

Invånare: 139 222
Ks-ordförande: Ann-Marie Nilsson (C)

Lund
Det blev en tredjeplats i fjol för universitetsstaden. Liksom i fjol premieras Lund i undersökningen av sin unga, välutbildade befolkning, men kommunen får också ett gott betyg i Agenda 2030-kategorierna. Ytterligare ett kvitto på det arbetet fick kommunen i april, när tidningen Aktuell Hållbarhet placerade Lund som landets andra bästa miljökommun. Även 2015 så nominerades Lund, blir det tredje gången gillt i år?

Invånare: 122 948
Ks-ordförande: Philip Sandberg (L)

Småstads- och landsbygdskommuner

Kalmar
Under 2018 satte befolkningstillväxten rekord i Kalmar. 1 083 fler invånare och 877 färdigställda bostäder blev ökningen. Goda skolresultat, ett bra miljöarbete samt höga poäng inom Kultur och fritid gör att Kalmar placerar sig högt på superkommunlistan. Linnéuniversitetet gavs nyligen rättigheten att utbilda civilingenjörer vilket kan vara ytterligare något som lockar invånare till kommunen. Även inom Agenda 2030-kategorierna blir omdömet gott.

Invånare: 68 510
Ks-ordförande: Johan Persson (S)

Varberg
Statistiken om Varberg visar att kommunen är mer än ett turistmål. En attraktiv arbetsmarknad, hög befolkningstillväxt och goda skolresultat lyfter kommunen i undersökningen. Om drygt ett decennium ska befolkningen uppgå till 80 000 invånare, enligt planen. Kommunen har en strategisk plats mellan Öresundsregionen och Göteborg, när förbindelserna på västkusten förbättras kan det ge Varbergs tillväxt ytterligare en skjuts.

Invånare: 63 630
Ks-ordförande: Ann-Charlotte Stenkil (M)

Skövde
Arbetsmarknaden är en stark gren för Skövde, men även inom barnomsorg och demografi får kommunen goda betyg. Nyligen kunde Göteborgsposten berätta att Volvo, som är en stor lokal arbetsgivare, investerar 1,6 miljarder i en ny produktionslinje i sin fabrik. Skövdes arv som industristad är med andra ord i högsta grad levande. Skaraborgs regemente, P4 i Skövde, kan också väntas få utökade uppgifter i takt med att Sveriges försvar byggs ut.

Invånare: 55 729
Ks-ordförande: Katarina Jonsson (M)

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev