Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stora samhällsdagen

Här kan du se hur din kommun rankas

Publicerad: 10 maj 2017, 20:03

Chefredaktör Olov Carlsson vill med den nya databastjänsten visa på goda exempel.

Foto: Rickard Kilström

Dagens Samhälle lanserar en ny digital databastjänst med landets samtliga kommuner. Här får alla kommuner en egen sida, och tjänsten möjliggör jämförelser och rankningar per kommun och inom tio olika områden.


Ämnen i artikeln:

Årets Superkommuner

HÄR HITTAR DU TJÄNSTEN ÅRETS SUPERKOMMUNER 2017

Som ett led i arbetet med Årets superkommuner samlar Dagens Samhälle all grunddata om alla 290 kommuner i en ny tjänst på internet, Superkommunerna 2017. Tjänsten bygger på en granskning av kommunerna på tio olika områden som  visar de gångna årens utveckling och fångar in framgångsfaktorer i kommunal utveckling och attraktivitet. Summan blir en bild av kommunernas förutsättningar för framtiden.

–Vi mäter av de faktorer som vi anser är viktigast för en kommuns framtid bland annat i form av sysselsättning, arbetsmarknad och livskvalitet. För oss är det viktigt att visa på goda exempel och på att framtiden också går att påverka, säger Olov Carlsson, chefredaktör på Dagens Samhälle.

I Superkommunerna får alla kommuner en egen sida, ett kommunalt ID-kort, som visar deras styrkor och svagheter, ekonomiska status och hur de ligger till i jämförelse med andra kommuner i hela landet eller i länet.

Kommunerna rankas också inom de tio olika undersök ta områdena, och användaren av tjänsten får snabbt och enkelt en bild av hur kommunerna placerar sig relativt andra kommuner inom till exempel ekonomi, skola eller attraktivitet baserat på flyttnetto. Eftersom kommunerna har helt olika förutsättningar vad gäller till exempel demografi och ekonomi delas de in i storstadskommuner, täta kommuner och landsbygdskommuner, som ger större möjligheter till jämförelser mellan likartade kommuner. Indelningen följer Tillväxtverkets klassificeringar.

– Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att rakt av jämföra förutsättningarna för en landsbygdskommun med en storstadskommun och kora den ena som mer framgångsrik än den andra, säger Olov Carlsson.

– Däremot menar vi att det går att jämföra kommuner med ungefärligen samma betingelser med varandra. Det syns i tillväxt och livskvalitet hur en kommun styrs, och då går det också att mäta ett  resultat. Vissa är helt enkelt duktigare än andra.

Tjänsten Superkommunerna 2017 blir till en början gratis. Den data som utgör grunden för kommunrankningarna kommer att uppdateras över tid och tjänsten utvecklas vidare. 

– Dagens Samhälle ska vara den naturliga platsen för alla som söker kunskaper om kommuner och landsting. Det här är en tjänst för att stärka den positionen ytterligare, säger Olov Carlsson.

HÄR HITTAR DU TJÄNSTEN ÅRETS SUPERKOMMUNER 2017

Torbjörn Carlbom

När tio områden kartläggs fångas framgångsfaktorerna in

De områden som Dagens Samhälle undersöker för att ranka kommunerna i tjänsten Årets superkommuner 2017:

■ Attraktivitet (mätt i inrikes flyttnetto)
■ Skolresultat(andel elever med gymnasiebehörighet)
■ Ekonomiskt resultat
■ Ekonomisk stabilitet (soliditet)
■ Kommunens kultursatsningar
■ Antal företag i kommunen
■ Utbildningsnivå
■ Kommunikationer
■ Företagsamhet
■ Demografi

Ämnen i artikeln:

Årets Superkommuner

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev