Hett just nu

 1. Valfrihet i välfärden

  Marknaden för privata utförare inom välfärden ser ut att ha mättats. Villkoren för de idéburna aktörerna är uppe till...
 2. Pisa 2018

  Genomförd under 2018, men presenteras först 3 december 2019. Förväntningarna var som alltid stora inför nya...
 3. Varsel i Region Stockholm

  I början av november läggs ett stort varsel på Karolinska universitetssjukhuset. 600 tjänster, varav 250 läkartjänster...
 4. Tillsyn av skolor

  Under året har Skolinspektionen både satt skolor under statlig förvaltning och stängt dem efter att myndighetens...
 5. Arbetsförmedlingen bantas

  Kontor och personal försvinner när Arbetsförmedlingen tvingas till nedskärningar. Utvecklingen väcker debatt. Risken...