Upphandling

Aktuella debatter

Senaste publiceringar

12 maj

Ställ högre krav på taximarknaden

Patrik Olofsson & Pia Ortiz Venegas
4 maj

Svenska modellen hotas av nya upphandlingsregler

Peter Jeppsson & Niklas Beckman , Svenskt Näringsliv
27 april
25 april

Flexibla regler skapar bättre offentliga affärer

Henrik Karlsson mfl, Sveriges Offentliga Inköpare
21 april

Lönedumpning hör inte hemma i det offentliga

Talla Alkurdi mfl, oppositionslandstingsråd (S) i Stockholms läns landsting
12 april

Ansvarsfulla upphandlingar ger hållbara transporter

Rickard Gegö & Ann-Christin Nykvist, Sveriges åkeriföretag resp Upphandlingsmyndigheten
12 april
11 april

”Gör upphandlingar till en vital del av hållbarheten”

Ragnar Unge mfl, vd Miljömärkning Sverige
22 mars

Våga välja bort burägg, upphandlare

Camilla Björkbom, ordförande Djurens Rätt
9 mars

Strategisk upphandling driver på utvecklingen

Amela Hodzic, regionråd (S) med ansvar för upphandling, Region Skåne