Upphandling

Aktuella debatter

Senaste publiceringar

19 augusti

”Regeringen vill politisera lönerna”

Sven Otto Littorin, Företagare, fd arbetsmarknadsminister(M) 2006-10
4 augusti

Flyktingmottagandet behöver ny attityd

Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande (M) Solna
2 juni

Dyrt i längden upphandla personal till lägsta pris

Anna Johansson & Fredrik Tamm, Key Account Manager Poolia / sakkunning inom offentliga affärer
12 maj

Ställ högre krav på taximarknaden

Patrik Olofsson & Pia Ortiz Venegas
4 maj

Svenska modellen hotas av nya upphandlingsregler

Peter Jeppsson & Niklas Beckman , Svenskt Näringsliv
27 april
25 april

Flexibla regler skapar bättre offentliga affärer

Henrik Karlsson mfl, Sveriges Offentliga Inköpare
21 april

Lönedumpning hör inte hemma i det offentliga

Talla Alkurdi mfl, oppositionslandstingsråd (S) i Stockholms läns landsting
12 april

Ansvarsfulla upphandlingar ger hållbara transporter

Rickard Gegö & Ann-Christin Nykvist, Sveriges åkeriföretag resp Upphandlingsmyndigheten
12 april