PR-eliten tar över den politiska makten

Ur tidningen nr 8, 2015 De är minst 2 000 och ser till att det politiska maskineriet fungerar. Ena stunden skriver de tal och formulerar utspel, i nästa påverkar de beslut som konsulter och ägnar sig åt lobbying. En okänd elit är på väg att ta över i politiken.

Doktorn kan kompa - i fyra år

Ur tidningen nr 7, 2015 Landstingens kompskuld till läkarna motsvarar 1,6 miljarder kronor. Sjukhuschefen i Torsby är den läkare som har samlat på sig mest, 7 600 timmar. Det är mer än fyra års komptid.

Folkvalda tappar makt till politisk elit

Ur tidningen nr 6, 2015 Rekordmånga nya politiker tar nu plats i landets fullmäktige efter höstens val. Men demokratiexperter varnar för att en politisk elit håller på att ta över - elitpolitiker och topptjänstemän kör över de folkvalda.

Köerna till landets äldreboenden växer

Ur tidningen nr 5, 2015 Över 1 800 personer väntar just nu på att få den plats på äldreboende som de har beviljats. 300 av dem har köat i mer än ett år. I Sundsvall är väntetiderna bland de längsta i landet.

Kommunerna som vinner skattjakten

Ur tidningen nr 4, 2015 Gruvboomen placerar Norrbotten i topp när Dagens Samhälle rankar kommunernas skattekraft. Stockholmskommuner tar otippade bottenplatser. Den kommunala skattekraftens utveckling de senaste tio åren avslöjar otippade vinnare i den kommunala tillväxtkampen.

De är vinnare och förlorare i regionernas kamp

Ur tidningen nr 3, 2015 Vilka delar av landet har starkast ekonomi? Var är tillväxten snabbast, sysselsättningen högst, inflyttningen störst? Var är det flest välutbildade eller var skapas mest nya jobb? I veckans tidning har Dagens Samhälle granskat regionernas utveckling.

Kommuner har en naiv syn på extremism

Ur tidningen nr 2, 2015 Många skönmålar, nonchalerar eller är bara naiva. Mona Sahlin, regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism, kritiserar kommunernas hantering av problemet. "Kommunerna bör ha planer mot extremism", förklarar hon.

Så hårt pressar klimathoten kommunerna

Ur tidningen nr 1, 2015 Återkommande värmeböljor och översvämningar – klimatförändringarna är redan ett faktum. Men kommunernas arbete med åtgärder släpar efter, visar nya kartläggningar. Och det är oklart vem som ska stå för notan - klimatanpassningarna kräver åtgärder för miljarder.

Personalbrist slår ut vården

Ur tidningen nr 45, 2014 De svenska sjukhusen saknar just nu 2 000 sjuksköterskor. 870 vårdplatser är stängda på grund av personalbristen. Det visar Dagens Samhälles kartläggning. Chefer talar om en exceptionell situation och att läget är värre än någonsin.

Rekordmånga oheliga allianser i kommunerna

Ur tidningen nr 44, 2014 Mitt under kaoset och låsningarna i rikspolitiken har makten klarnat i Kommunsverige. 100 block-överskridande styren har bildats – rekord. Den stora vinnaren är Socialdemokraterna.