Rasmus Isaksson förbundsordförande, DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder