Ingvar Persson ordförande i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och regioner, FSV