Senaste publiceringar

Igår 08:48

Barnmorskor måste sätta kvinnans behov främst

Malin Lernfelt, liberal debattör, fd ledarskribent
2 december

Abortsköterskor hjälper bara abortmotståndarna

Adam Garneij, ordförande CUF Göteborg
1 december
30 november
29 november

Inför HPV-vaccination även för pojkar

Lena Nilsson Schönnesson & Lars Moberg, ordf. resp. vice ordf. Riksförbundet Noaks Ark
28 november

Trygghet får inte bli fråga om "rätt" postnummer

Gordon Grattidge & Henrik Johansson, ALARM-Ambulansförbundet, Sveriges ambulansfack
28 november

C: Digitalisering lyfter närodlad vård

Catharina Mann m fl, sjukvårdspolitiker (C) Stockholms läns landsting
25 november

”Cancersjuka har inte råd att vänta”

Katrina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer
24 november

Patientsäkerheten sätts alltid främst på NKS

Anna Starbrink & Marie Ljungberg Schött , landstingsråd (L) resp (M)