Senaste publiceringar

Igår 06:30

Så kan landstingen effektivt förebygga stroke

Inger Ros mfl , ordförande Riksförbundet HjärtLung
2 oktober
1 oktober

Flyktingar måste kunna få traumavård i hela landet

Anette Carnemalm m fl, Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade, Malmö
29 september

Avskaffa möjligheten att stoppa sprututbyten

Niels Paarup-Petersen, regionpolitiker (C) Skåne
24 september

”Inför fler försök med psykambulanser”

Birte Sandberg & Annette Linander, (C) Region Skåne
23 september

Handling krävs mot okänd dödlig sjukdom

Mats Eriksson & Gunnar Karlsson, professor respektive ordförande, patientföreningen FH i Sverige
10 september
4 september