Senaste publiceringar

Igår 15:58
Igår 14:45

Dödshjälp inget för svensk vård

Rasmus Isaksson & Emma Henriksson, förbundsordf DHR resp riksdagsledamot (KD)
Igår 13:54

”Ambulanspersonalens larm måste tas på allvar”

Henrik Vinge, ledamot Stockholms läns landsting (SD)
Igår 05:30
4 februari

Nytt projekt motarbetar myter om cancer

Roger Henriksson m fl, chef Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland
3 februari

Vårdcentraler för äldre bättre än vårdval

Pia Ortiz Venegas mfl, landstingspolitiker (V) Stockholm
29 januari

Betyg till läkarstudenter stjälper mer än hjälper

Linus Perlerot mfl , ordförande Sveriges Läkarförbund Student
22 januari

Lär all vårdpersonal om patientbemötande

Hans-Inge Persson , anhörig, författare till boken "Den inhumana vården"