Senaste publiceringar

25 maj

Vi vill ha valfrihet utan marknadens nyckfullhet

Håkan Jörnehed, landstingsråd (V), SLL
25 maj

Skolan måste ta ett större ansvar för ungas hälsa

Jessica Ericsson (L), ordförande i hälso- och psykiatriberedningen SLL
24 maj

Det privata och offentliga måste samarbeta i krisen

Karin Christensson, nybliven mamma, psykolog
23 maj

Nyckfull byråkrati drabbar utsatta cancerpatienter

Christina Franzén mfl, ordförande Hiv-Sverige
19 maj

Wikström: Nu satsar vi på äldres och ungas hälsa

Gabriel Wikström , folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister
18 maj

Vi är fast beslutna att fortsätta utveckla vårdvalen

Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd (KD)
18 maj

Samhället sviker unga med psykisk ohälsa

Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission
17 maj

”Förlossningsvården utvecklas och förbättras”

Ella Bohlin , landstingsråd (KD) med ansvar för kvinnosjukvård
17 maj

Utan oss ingen lösning på hälsoklyftorna

Stefan Jutterdal mfl, Fysioterapeuterna, Vårdförbundet, Läkarförbundet mfl
16 maj

Det behövs barnmorskor, inte privatiseringar

Håkan Jörnehed, landstingsråd (V), Stockholms läns landsting