Äldreriksdagen 22 september 2016

Kvalitet i äldreomsorgen - vad är det?

Äldreriksdagen 22 september 2016

Hur kan patienten bli en del av teamet?

Annons

DS Play

Äldreriksdagen 22 september 2016

Kvalitet i äldreomsorgen - vad är det?

Äldreriksdagen 22 september 2016

Hur kan patienten bli en del av teamet?

Äldreriksdagen 22 september 2016

Vad kan svensk äldrevård lära av Kanada?

Äldreriksdagen 21 september 2016

Hur riskfyllt är det att vårdas i sitt hem?

Äldreriksdagen 20 september 2016

Hur radikalt kan äldreomsorgen förändras?

Äldreriksdagen 20 september 2016

Är vården och omsorgen bättre i Norrtälje?

Äldreriksdagen 20 september 2016

Så kan äldre sättas i rörelse

Äldreriksdagen 20 september 2016

Ny teknik – en revolution i äldreomsorgen?

Äldreriksdagen 20 september 2016

Trailer: Äldreriksdagen tisdag 20 september