Vad kan svensk äldrevård lära av Kanada?

Eva Olofsson, ordförande i SKL:s beredning för primärvård och äldreomsorg, berättar om väl fungerande samarbete mellan primärvård och äldreomsorg.
Reporter: Cecilia Granestrand, Dagens Samhälle. Intervju från Äldreriksdagen.

2016-09-22
Äldreriksdagen
Bädda in

Senast publicerat

Äldreriksdagen 22 september 2016

Kvalitet i äldreomsorgen - vad är det?

Äldreriksdagen 22 september 2016

Hur kan patienten bli en del av teamet?

Äldreriksdagen 22 september 2016

Vad kan svensk äldrevård lära av Kanada?

Annons