Sjöstedt: Vi springer inte efter regeringen

Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiledare, om vikten av att vara ett alternativ till regeringen. Reporter: Johan Delby.

2016-07-08
Almedalen
Jonas Sjöstedt
Miljö
Vinster i välfärden
Västerpartiet
Bädda in

Senast publicerat

Äldreriksdagen 22 september 2016

Kvalitet i äldreomsorgen - vad är det?

Äldreriksdagen 22 september 2016

Hur kan patienten bli en del av teamet?

Äldreriksdagen 22 september 2016

Vad kan svensk äldrevård lära av Kanada?

Annons