På vilket sätt behöver sjuka äldres liv förbättras?

Maj Rom, projektledare på SKL, berättar bland annat om vikten av en sammanhållen vård och omsorg, framför allt i hemsjukvården.
Reporter: Cecilia Granestrand, Dagens Samhälle. Intervju från Äldreriksdagen.

2016-09-21
Äldreriksdagen
Bädda in

Senast publicerat

Äldreriksdagen 22 september 2016

Kvalitet i äldreomsorgen - vad är det?

Äldreriksdagen 22 september 2016

Hur kan patienten bli en del av teamet?

Äldreriksdagen 22 september 2016

Vad kan svensk äldrevård lära av Kanada?

Annons