Mikael Sjöberg: "Vi märker tydligt att skolsystemet inte fungerar"

Kan alla arbetslösa matchas till ett jobb? Finnes: lågutbildade. Sökes: högutbildade. Är Arbetsförmedlingens uppdrag omöjligt? Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, intervjuas av Cecilia Granestrand.

2014-06-30
Bädda in

Senast publicerat

Äldreriksdagen 22 september 2016

Kvalitet i äldreomsorgen - vad är det?

Äldreriksdagen 22 september 2016

Hur kan patienten bli en del av teamet?

Äldreriksdagen 22 september 2016

Vad kan svensk äldrevård lära av Kanada?

Annons