Lunchduellen: Ska kommuner syssla med identitetspolitik?

Vad gör identitetspolitiken med välfärden? Ska vi öppna för en könssegregerad offentlighet i välfärden med krav på vilket kön ens läkare ska ha och könsseparation i badhusen? Är det rätt att låta religionen och etniciteten styra utövandet i välfärden?

Andreas Johansson Heinö, statsvetare knuten till Timbro och Sakine Madon, ledarskribent på Norran och krönikör i Dagens Samhälle. Moderator: Sanna Rayman, debattredaktör på Dagens Samhälle.

2015-07-02
Identitetspolitik
Bädda in

Senast publicerat

Äldreriksdagen 22 september 2016

Kvalitet i äldreomsorgen - vad är det?

Äldreriksdagen 22 september 2016

Hur kan patienten bli en del av teamet?

Äldreriksdagen 22 september 2016

Vad kan svensk äldrevård lära av Kanada?

Annons