Presenteras av: Bristol-Myers Squibb
Hur tackla utmaningen att cancer blir en kronisk sjukdom?

Under Almedalsveckan arrangerade Bristol-Myers Squibb ett seminarium som diskuterade de samhällsutmaningar som samhället står inför när cancer blir en kronisk sjukdom. En ny prognos visar att över 600 000 svenskar förväntas leva med cancer år 2040. Hur ska sjukvården trygga tillgången till kompetent personal? Hur ska cancervården i framtiden organiseras och finansieras? 

2016-08-31, Längd: 05.09
Sjukvård
Bädda in

Senast publicerat

Äldreriksdagen 22 september 2016

Kvalitet i äldreomsorgen - vad är det?

Äldreriksdagen 22 september 2016

Hur kan patienten bli en del av teamet?

Äldreriksdagen 22 september 2016

Vad kan svensk äldrevård lära av Kanada?

Annons