Hur riskfyllt är det att vårdas i sitt hem?

Mirjam Ekstedt, forskare på Karolinska Institutet, berättar bland annat om en journalgranskning som visar att var tredje patient i hemsjukvården drabbas av vårdskador.
Reporter: Cecilia Granestrand, Dagens Samhälle. Intervju från Äldreriksdagen.

2016-09-21
Äldreriksdagen
Bädda in

Senast publicerat

Äldreriksdagen 22 september 2016

Kvalitet i äldreomsorgen - vad är det?

Äldreriksdagen 22 september 2016

Hur kan patienten bli en del av teamet?

Äldreriksdagen 22 september 2016

Vad kan svensk äldrevård lära av Kanada?

Annons