Hur kan patienten bli en del av teamet?

Valdemar Erling, överläkare Kungälvs sjukhus, berättar om hur den traditionella ronden ersatts av möten i enrum där patienten får mer utrymme.
Reporter: Cecilia Granestrand, Dagens Samhälle. Intervju från Äldreriksdagen.

2016-09-22
Äldreriksdagen
Bädda in

Senast publicerat

Äldreriksdagen 22 september 2016

Kvalitet i äldreomsorgen - vad är det?

Äldreriksdagen 22 september 2016

Hur kan patienten bli en del av teamet?

Äldreriksdagen 22 september 2016

Vad kan svensk äldrevård lära av Kanada?

Annons