Är vården och omsorgen bättre i Norrtälje?

Peter Graf, vd för TioHundra, vårdbolaget som ägs gemensamt av Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting, berättar bland annat om erfarenheterna kring sammanslagningen av primär- och specialistvården.
Reporter: Cecilia Granestrand, Dagens Samhälle. Intervju från Äldreriksdagen.

2016-09-20
Äldreriksdagen
Bädda in

Senast publicerat

Äldreriksdagen 22 september 2016

Kvalitet i äldreomsorgen - vad är det?

Äldreriksdagen 22 september 2016

Hur kan patienten bli en del av teamet?

Äldreriksdagen 22 september 2016

Vad kan svensk äldrevård lära av Kanada?

Annons