Presenteras av: Bristol-Myers Squibb
Är screening av förmaksflimmer rätt medicin för att förhindra stroke?

Förmaksflimmer är en av de främsta orsakerna till stroke. Lyckligtvis  finns det behandling som minskar strokerisken. Ett problem är att 100 000 svenskar inte vet om att de har  flimmer. Dessa patienter är såväl odiagnostiserade som obehandlade. Hur upptäcks  fler flimmerpatienter och hur får de tillgång till behandling?

2016-09-22, Längd: 06.37
Sjukvård
Bädda in

Senast publicerat

Äldreriksdagen 22 september 2016

Kvalitet i äldreomsorgen - vad är det?

Äldreriksdagen 22 september 2016

Hur kan patienten bli en del av teamet?

Äldreriksdagen 22 september 2016

Vad kan svensk äldrevård lära av Kanada?

Annons