"Ge rektorerna makten över skolan"

Ur tidningen, nr 43, 2013. . ”Rektorerna ska ha mer makt säger skollagen. Här brister det i kommunerna”, säger Skolledarförbundets ordförande Matz Nilsson.

Tycker du att det här är intressant?

Den här artikeln publiceras i tidningen Dagens Samhälle. Du kan prova en gratis prenumeration här.

Matz Nilsson, ordförande för Skolledarförbundet, har en mission som är högaktuell i den allt hetare debatten om den krisande skolan:

Vi måste börja prata om ledarskapet – inte bara lärarskapet. Det vi vill diskutera är hur vi utvecklar professionen som skolledare, säger han.

Skolledarförbundet har en yrkesetisk kod. När rektor kläms mellan stat och kommun, lärare och föräldrar, så är det alltid elevens bästa denna ska företräda.

Annons

Rektor är en ledarsgestalt som alltid ska stötta eleverna och framför allt alltid stå upp för elevernas rättigheter, säger Matz Nilsson.

Lärarförbundet, som också organiserar rektorer, ser arbetet som rektor som en förlängning av läraryrket. Det gör inte Skolledarförbundet. Där utgår man ifrån att rektor är en egen profession och förbundet definierar sig både som ett fackförbund och ett yrkesförbund.

Med den nya skollagen från 2011 har rektor fått ett starkare nationellt uppdrag och ett tydligare ansvar för skolans pedagogiska verksamhet. Matz Nilsson tycker att den nya lagen är bra och ger stöd för Skolledarförbundets syn på rektor som ett eget yrke.

Det finns ingen chef i någon kommun som har ett så tydligt nationellt uppdrag som rektor har.

Nu gäller det bara att rektorerna står upp för sig och sitt uppdrag, och att arbetsgivaren-huvudmannen ger rektor de befogenheter och det stöd som krävs. Rektorerna måste till exempel få anställa sin personal själv, menar Matz Nilsson.

Det är oerhört viktigt att makten läggs där. Rektorerna måste styra efter det som lag och förordning säger och kunna anställa den kompetens som skolan har behov av.

Men de flesta rektorer han möter får inte anställa själva. I kommunerna ligger ansvaret för personalrekryteringen ofta på utbildningsförvaltningen, som har koll på elevkullarna och tillgången på lärare i alla skolor. Blir det till exempel för lite elever i kommunen är det sist anställd som måste gå först, oberoende av vilken skola hen arbetar på.

Skulle kommunerna behöva släppa turordningsreglerna?

Nej, det går att ha både och, säger Matz Nilsson.

Delegera mera och se över styrningen av skolan är hans budskap till kommunerna, och även till de fristående huvudmännen, som också har svårt att släppa fram rektorerna. Det går för lätt att lyfta upp frågor från rektorer och förskolechefer för att man tycker det blir mer lätthanterligt på förvaltningarna, menar han.

Den nya skollagen innebär att huvudmannen måste följa efter med en delegation som ger rektor ansvaret fullt ut. Men det brister å det grövsta i delegationsordningen.

Det finns en mängd uppgifter som rektor kan delegera, menar Matz Nilsson. Men det enda de brukar släppa ifrån sig är elevhälsan och åtgärdsprogrammen för elever.

Rektor och förskolechef måste våga släppa lite av sin makt. Här ser vi att det brister. Skollagen säger att de kan delegera, men det gör de inte.

En delförklaring kan vara att de inte fått adekvat utbildning och är osäkra i sitt uppdrag som ledare för skolan. Den nya rektorsutbildningen är bra, men borde lägga mer fokus på hur rektor kan och bör jobba med att delegera uppgifter, menar Matz Nilsson.

Dessutom tycker han att rektorsutbildningen ska bli obligatorisk även för förskolecheferna. Bara 20 procent av dem går befattningsutbildningen och bara i mån av plats.

Detta är viktigt för det handlar om kompetens och det ansvar du går in i som förskolechef och rektor.

Tre av tio grundskolerektorer utövar ett väl fungerande ledarskap och i fem av tio fall behövs det bara mindre insatser för att förstärka det. Men för två av tio rektorer krävs det mer genomgripande insatser för att deras ledarskap ska fungera, enligt en granskning av Skolinspektionen 2011–2012.

LÄS HELA INTERVJUN Tre sidor intervju med Matz Nilsson finns i veckans nummer av tidningen Dagens Samhälle, nr 43. Ladda ned tidningen här.

 

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här 

Senast publicerat

Igår 16:40

KD: ”Vi har inte råd att blunda för återvändarna”

Erik Slottner, gruppledare (KD) Stockholms stadshus samt ledamot av partistyrelsen
Igår 14:02

Trähus inte alltid bästa lösningen

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
Igår 13:35

”En elev får aldrig bli en fråga om lönsamhet”

Lisa Palm mfl, Feministiskt initiativ Sthlm
Igår 11:05

”Biogasen används bäst till elproduktion”

Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar