Folksams bank drev
JB Education i konkurs

Via avancerade riskkapitalupplägg har Folksam stora intressen i krisande FIH Ehrvervsbank, riskkapitalbolaget Axcel och i konkursade JB-koncernen. Folksams förre vd Anders Sundström har spelat en central roll och i styrelserna i Folksam Liv och Folksam Sak sitter ledande namn i KF, LO, TCO och lärarfacken.

Tycker du att det här är intressant?

Den här artikeln publiceras i tidningen Dagens Samhälle. Du kan prova en gratis prenumeration här.

DS granskar Dagen efter valet den 20 september 2010 meddelade koncernchefen Anders Sundström att Folksam köpt in sig med 20 procent i den danska affärsbanken FIH Erhvervsbank.

Säljare var den isländska centralbanken Sedlabanki som fått konkursade finanskoncernen Kaupthing i knät efter finanskraschen 2008. Kaupthing hade ägt den danska banken, och när Sundström och hans kolleger i Danmark räknade såg FIH Ehrvervsbank ut som ett klipp.

Anders Sundström, i dag ordförande i Swedbank och krisande KF, lade fram upplägget för styrelserna i Folksam Liv och Folksam Sak. Dessa styrelser består av de ledande namnen i KF, LO, TCO, lärarfacken och de flesta har också starka band till Socialdemokraterna. 

Annons

Folksam Liv och Folksam Sak satsade nästan en miljard för att via ägarbolagen Folksam Cruise Holding AB och FCPD A/S (se grafiken) bli ägare till 20 procent i banken FIH. I bägge dessa styrelser dyker bland annat Sten Olsson, tidigare biträdande partisekreterare i S, upp.

Folksam köpte FIH ihop med danska pensionsfonder, den högprofilerade riskkapitalisten Christian Dyvig och SAS styrelseordförande Fritz Schur. Genom snåriga transaktioner – ett riskkapitalupplägg – fick Folksam betydande ekonomiska intressen i friskolekoncernen JB Education via både banken och riskkapitalbolaget Axcel.

Anders Sundström tog själv plats i styrelsen för det viktigaste ägarbolaget bakom banken, FIH Holding.

– Jag kände till att det fanns en ägarandel. Jag har deltagit i samtal om detta, men det har inte varit en ingående diskussion, säger Metta Fjelkner, tidigare ordförande i Lärarnas Riksförbund, och styrelseledamot i Folksam Sak, känd som en hård kritiker av riskkapitalägda skolor.

– Det var köpläge och ett bra pris, säger Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet och vice ordförande i Folksam Liv. Vi bedömde att det var en bra investering. I dag är läget i banken annorlunda.

– JB har inte diskuterats i Folksams styrelse. Vi kan ju inte gå in med något ministerstyre i banken. Och vi har inget emot privata ägare på skolområdet, säger Eva-Lis Sirén till Dagens Samhälle.

Priset för FIH var 6 miljarder svenska kronor, varav 2,3 miljarder kontant och en tilläggsköpeskilling på 3,7 miljarder vid utgången av 2014. Slutpriset ska justeras för förluster fram till 2014 och eventuella vinster av placeringarna i fonden Axcel III.

– Vi tror att FIH blir ett bra affärsupplägg för Folksam och dess kunder, sade vd Anders Sundström då affären presenterades. Folksam har en bra historik när det gäller kapitalplaceringar.

Men FIH är en av Danmarks värsta krisbanker. En statlig förlustgaranti på 60 miljarder kronor räddade banken från att gå omkull. Över 20 miljarder i dåliga fastighetskrediter togs över av danska statens och finansbranschens bolag för skräpkrediter Finansiel Stabilitet. 

Men FIH bär fortsatt risken genom en obegränsad förlustgaranti när krediterna ska avvecklas. De två senaste åren har FIH gjort förluster på 3,5 miljarder kronor och står som en av åtta danska krisbanker under myndigheternas tillsyn. Och banken har bland annat drabbats av JB-konkursen.

– Risken i bankens utlåning var större än i andra institutioner, konstaterade Rangvidkommittén i förra veckan. Den tillsattes av danske näringsministern för att kartlägga den danska bankkrisen efter 2008.

Folksams produktchef Daniel Eriksson sitter i styrelsen för FIH Ehrvervsbank. Han säger att det var något av ”brandrea” efter Kaupthings konkurs och att Folksam och de danska pensionsbolagen kunde köpa billigt.

– Vi såg ett bra värde i banken, men problem i lånefinansieringen. Som ägare kan vi härda ut ett antal år, bygga bankens förtroende och om 8–10 år kan banken fungera bra igen. Då kan vi ta betalt för att vi tog hand om FIH Ehrvervsbank, säger Daniel Eriksson.

Hittills har det inte gått bra. 2011 värderade Folksam innehavet i FIH till drygt 1,1 miljarder. Ifjol skrev man ner värdet med nästan en halv miljard till 690 miljoner. De danska delägarna i FIH tvingades samtidigt till nedskrivningar på hela 2,7 miljarder kronor under 2012. 

Vad ingen egentligen uppmärksammat är att FIH var storplacerare i fonden Axcel III, som 2008 köpte 90 procent av den svenska skolkoncernen JB från grundaren Rune Tedfors och hans affärspartners.

– Banken hade gjort en investering i Axcel. Det var något vi ärvde, säger Daniel Eriksson. Personligen blev jag inte uppmärksammad på JB:s problem förrän i våras och då via svenska medier. 

– Jag ställde frågor om detta i styrelsen, och försäkrade mig om att banken jobbat med att stabilisera läget, till exempel genom att få Axcel att tillföra mer pengar.

Nu riskerar Folksam att bli dubbel förlorare på FIH och JB Education. 

  • Som ägare påverkas de av FIH:s investering i Axcels fonder. Totalt har Axcel förlorat cirka 300 miljoner på JB-konkursen.
  • Folksam förlorar även genom att FIH varit JB:s kreditgivare. I konkursen har JB en bankskuld på 310 miljoner kronor till FIH. I bästa fall kan de räkna med att få tillbaka 100 miljoner från konkursboet och då förlora 210 miljoner.

Totalt kan förlusterna i JB-konkursen, inklusive lönegarantier och leverantörsskulder, i dag uppskattas till cirka 1 040 miljoner kronor.

Banken och ägarna till FIH riskerar också dra på sig hård kritik genom att de både funnits med som investerare (via Axcel) och kreditgivare i JB Education. Dubbla stolar. 

För flera av ledamöterna i Folksams styrelser är det problematiskt med riskkapitalaffärer. Dessutom att varken banken FIH eller Axcel var beredda att finansiera JB Education hela vägen utan satte skolkoncernen i konkurs med miljardskulder och kaos i skolorna. 

Konkursen föranledde Socialdemokraterna att kräva en speciallagstiftning, ”lex JB”, för att förhindra liknande händelser.

Dagens Samhälle har sökt Anders Sundström, som avböjer att kommentera ”eftersom han lämnat Folksams ledning”. Han kommer även att lämna styrelsen i FIH Holding vid en extra bolagsstämma i november.

LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för Folksam Sak, meddelar via sin presschef att Folksamaffären gjordes före hans tid som ordförande, men att han avser ta upp frågan om Folksams ägande i JB Education på nästa styrelsemöte. Den som hade ordförandeposten när affären beslutades var förra LO-chefen Wanja Lundby-Wedin.

Leif Holmkvist, frilans
Janne Sundling, frilans
redaktion@dagenssamhalle.se

Korrigering av förlustsiffror i papperstidningen

1 miljard borta i konkursen

Enligt Holmkvist och Sundlings genomgång kan den samlade förlusten för intressenterna i JB Education beräknas till 1 040 miljoner kronor, varav cirka 300 miljoner kronor drabbar riskkapitalbolaget Axcel och cirka 210 miljoner kronor FIH Ehrvervsbank.

Siffrorna kan komma att påverkas av den slutliga utgången av konkursprocessen, som dock inte väntas vara klar förrän i början av 2014.

  • På grund av ett missförstånd har det i papperstidningen redovisats att den totala förlusten i JB-konkursen kan beräknas till 1,3 miljarder. Rätt uppgift är f n 1 040 mkr, varav 300 mkr avser Axcel och 210 avser FIH Ehrvervsbank.

Folksam har utöver detta skrivit ned värdet av sitt aktieinnehav i FIH Ehrvervsbank med 460 mkr i boksluten för 2012, men det är en orealiserad förlust och inte direkt kopplad till konkursen i JB-koncernen.

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här 

Senast publicerat

21 april
21 april

”Nolltolerans mot prestigebyggen inför OS”

Karin Ernlund & Per Lodenius, gruppledare (C) Stockholms stad resp idrottspolitisk talesperson (C)
21 april

M: Fokusera på kvalitet istället för lottning

Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson (m)
21 april

Vänsterns slagord om vården stämmer inte

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna