24 september 2013

Regeringens svek i regionfrågan skadar Alliansen

Carola Gunnarsson, Eva Nypelius och Kristina Jonäng, styrelseledamöter (C) i SKL
12 december 2011

Bypolitiken skadar
Sveriges välfärd

Carola Gunnarsson mfl, 3:e vice ordförande (C) i Sveriges Kommuner och Landsting
29 november 2011

Socialdemokraternas
attacker skadar SKL

Anders Knape mfl, ordförande (M) för Sveriges Kommuner och Landsting
27 oktober 2011

Bredband lika viktigt som vägar

Anna-Karin Hatt mfl, IT- och energiminister (C)
29 september 2011

Tvångssparandet i balanskravet dåligt förslag

Carola Gunnarsson mfl, 3:e vice ordförande (C) i Sveriges Kommuner och Landsting
7 juli 2011

Dags att införa en klimatmiljard

Carola Gunnarsson, 3:e vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting