6 juli 2012

Grön IT miljardvinnande strategi för kommunerna

Sören Enholm m fl, vd TCO Development