24 april

Sveriges kommuner saknar strategi för hållbar IT

Anders Wijkman & Veronica Karlsson mfl, TCO Development
28 mars 2014

Dags att skapa nya allianser för hållbara upphandlingar

Ragnar Unge m fl, Miljömärkning Sverige
6 juli 2012

Grön IT miljardvinnande strategi för kommunerna

Sören Enholm m fl, vd TCO Development