4 september 2015

Vi motverkar social dumpning vid upphandling

Linda Fleetwood, landstingsråd Kalmar (V)
8 maj 2014

En sjukvård utan köer är en säker vård

Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande (S), Kalmar
11 juni 2013

Kalmars sjukhusmat
ska bli bäst i Sverige

Anders Henriksson med flera, landstingsstyrelsens ordförande (S), Kalmar
27 juni 2012

Låt Ikea inspirera sjukvården

Anders Henriksson m fl, landstingsstyrelsens ordförande (S), Kalmar