8 maj 2014

En sjukvård utan köer är en säker vård

Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande (S), Kalmar
11 juni 2013

Kalmars sjukhusmat
ska bli bäst i Sverige

Anders Henriksson med flera, landstingsstyrelsens ordförande (S), Kalmar
20 december 2012

SKL fegar ut om Läx-Rut

Ilmar Reepalu med flera, kommunstyrelsens ordförande (S) Malmö, gruppledare (S) SKL
27 juni 2012

Låt Ikea inspirera sjukvården

Anders Henriksson m fl, landstingsstyrelsens ordförande (S), Kalmar