11 juni 2012

Fel när pengarna
får styra sjukvården

Karin Träff Nordström, m fl, ordförande Svensk förening för allmänmedicin