30 maj 2012

Krogarnas attityd avgör momssänkningens genomslag

Henrik von Sydow m fl, riksdagsledamot (M), ordförande Skatteutskottet