10 april 2013

Energimarknadsinspektionen hämmar Sveriges tillväxt

Anna-Lena Holberg med flera, Kommunstyrelsens ordförande (M), Lerum
9 januari 2012

Energimyndighet försvårar energiomställningen

Anna-Lena Holberg mfl, Kommunstyrelsens ordförande (M), Lerum