14 november 2011

Minskat flyg på Arlanda
hot mot besöksnäringen

Eva Östling Ollén mfl, VD Sveriges Hotell och Restaurangföretagare