10 november 2011

Regeringens nedskärningar
slår mot gymnasieskolan

Marie-Louise Rönnmark mfl, Kommunalråd (S) Umeå, vice ordf Utbildningsberedningen SKL