Lön: Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.
54 yrken ingår i gruppen: Ambassadråd, Arbetsförmedlingschef, Arbetsmarknadsråd, Avdelningschef, landstingsförvaltning, Avdelningschef, statlig förvaltning, Brandchef, Byggnadsråd, Byråchef, statlig förvaltning, Chefskronofogde, Expeditionschef, departement, Exploateringschef, kommun, Fritidschef, Fögderidirektör, Förhandlingschef, staten, Förhandlingssekreterare, staten, Försäkringschef, försäkringskassa, Förvaltningschef, kommun, Förvaltningschef, landsting, Gatuchef, Kriminalvårdsdirektör, Kronodirektör, Kultur- och fritidschef, Kulturchef, Lantbruksdirektör, Lantmäteridirektör, Lotsdirektör, Länsantikvarie, Länsarkitekt, Länsbostadsdirektör, Länsjägmästare, Länsmuseichef, Medicinalråd, Minister, diplomat, Museichef, offentlig förvaltning, Naturvårdsdirektör, Områdeschef, försäkringskassan, Polischef, Polisintendent, Polismästare, Polissekreterare, Regionchef, Kriminalvården, Regionchef, Skogsstyrelsen, Regionchef, Vägverket, Regionskattechef, Räddningschef, Skattedirektör, Stadsbyggnadschef, Stadsbyggnadsdirektör, Teknisk chef, kommun, Teknisk direktör, kommun, Tulldirektör, Turistchef, Uppbördsdirektör, Vägdirektör.

Lägg in din egen lön.

För att ta del av lönestatistiken ber vi dig - HELT ANONYMT - bidra med uppgifter om din egen lön. Det gör vi för att:

  1. Vi ska kunna ge dig en bättre bild av hur du ligger till lönemässigt
  2. Vi ska kunna presentera mer utförlig statistik när vi skapat en egen lönedatabas
Saknar du något yrke? Mejla oss!
Månadslön - Ange bruttolön i kronor. Vid deltid eller timlön uppge din lön omräknad till en heltidslön (ca 170 h/mån). Vid bonus eller provision uppge din mållön vid 100% budgetuppfyllelse.
Mest efterfrågade löner
Titel
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.
40 000
30tkr 50tkr
 
Förklaring:
Medianlön: 50 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 10:e percentilen: 10 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 25:e percentilen: 25 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 75:e percentilen: 75 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 90:e percentilen: 90 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. Månadslön är grundlön plus fasta och rörliga tillägg, allt uppräknat till heltid.
Privat/Offentligt: (Månadslön )
Män/Kvinnor: (Månadslön )

Lediga jobb

Haparanda
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Handen