Lönestatistik

Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.

Medellön
47 300 kr
Medianlön
44 500 kr

Medellön

Medianlön

Samtliga (Månadslön 2013)

Medianlön: 50 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 10:e percentilen: 10 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 25:e percentilen: 25 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 75:e percentilen: 75 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 90:e percentilen: 90 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. Månadslön är grundlön plus fasta och rörliga tillägg, allt uppräknat till heltid.

Privat/Offentligt (Månadslön 2013)

Män/Kvinnor (Månadslön 2013)

54 yrken ingår i gruppen
Ambassadråd, Arbetsförmedlingschef, Arbetsmarknadsråd, Avdelningschef, landstingsförvaltning, Avdelningschef, statlig förvaltning, Brandchef, Byggnadsråd, Byråchef, statlig förvaltning, Chefskronofogde, Expeditionschef, departement, Exploateringschef, kommun, Fritidschef, Fögderidirektör, Förhandlingschef, staten, Förhandlingssekreterare, staten, Försäkringschef, försäkringskassa, Förvaltningschef, kommun, Förvaltningschef, landsting, Gatuchef, Kriminalvårdsdirektör, Kronodirektör, Kultur- och fritidschef, Kulturchef, Lantbruksdirektör, Lantmäteridirektör, Lotsdirektör, Länsantikvarie, Länsarkitekt, Länsbostadsdirektör, Länsjägmästare, Länsmuseichef, Medicinalråd, Minister, diplomat, Museichef, offentlig förvaltning, Naturvårdsdirektör, Områdeschef, försäkringskassan, Polischef, Polisintendent, Polismästare, Polissekreterare, Regionchef, Kriminalvården, Regionchef, Skogsstyrelsen, Regionchef, Vägverket, Regionskattechef, Räddningschef, Skattedirektör, Stadsbyggnadschef, Stadsbyggnadsdirektör, Teknisk chef, kommun, Teknisk direktör, kommun, Tulldirektör, Turistchef, Uppbördsdirektör, Vägdirektör.
Statistiken kommer från Statistiska Centralbyrån
Senast uppdaterad: 2013

Lediga jobb

Utvalda platsannonser

Generaldirektör och chef till Konjunkturinstitutet

Regeringskansliet

Arbetsrättsjurist/Biträdande jurist

Sveriges Kommuner och Landsting

61 lediga jobb just nu

Planchef

Södertälje kommun

Bygglovschef

Södertälje kommun

Enhetschef

Regionarkivet i Östergötland

Enhetschef

Regionarkivet i Östergötland

Vård- och omsorgschef

Vetlanda kommun

Vård- och omsorgschef

Vetlanda kommun

Kommunjurist till Kommunledningsförvaltningens stab

Örnsköldsviks kommun

Enhetschef till boenden med särskild service

Västerås stad

Förrättningslantmätare

Västerås stad

Förvaltningschef till Omsorgsförvaltningen

Ljusdals kommun

Enhetschef

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Förvaltningschef kultur och fritid

Ronneby kommun

Utförarchef

Vaxholms stad

HR-chef

Kävlinge kommun

Arbetsledare till Mälardalen

John Svensson Byggnadsfirma AB