Lönestatistik

Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.

Medellön
47 300 kr
Medianlön
44 500 kr

Medellön

Medianlön

Samtliga (Månadslön 2013)

Medianlön: 50 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 10:e percentilen: 10 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 25:e percentilen: 25 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 75:e percentilen: 75 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 90:e percentilen: 90 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. Månadslön är grundlön plus fasta och rörliga tillägg, allt uppräknat till heltid.

Privat/Offentligt (Månadslön 2013)

Män/Kvinnor (Månadslön 2013)

54 yrken ingår i gruppen
Ambassadråd, Arbetsförmedlingschef, Arbetsmarknadsråd, Avdelningschef, landstingsförvaltning, Avdelningschef, statlig förvaltning, Brandchef, Byggnadsråd, Byråchef, statlig förvaltning, Chefskronofogde, Expeditionschef, departement, Exploateringschef, kommun, Fritidschef, Fögderidirektör, Förhandlingschef, staten, Förhandlingssekreterare, staten, Försäkringschef, försäkringskassa, Förvaltningschef, kommun, Förvaltningschef, landsting, Gatuchef, Kriminalvårdsdirektör, Kronodirektör, Kultur- och fritidschef, Kulturchef, Lantbruksdirektör, Lantmäteridirektör, Lotsdirektör, Länsantikvarie, Länsarkitekt, Länsbostadsdirektör, Länsjägmästare, Länsmuseichef, Medicinalråd, Minister, diplomat, Museichef, offentlig förvaltning, Naturvårdsdirektör, Områdeschef, försäkringskassan, Polischef, Polisintendent, Polismästare, Polissekreterare, Regionchef, Kriminalvården, Regionchef, Skogsstyrelsen, Regionchef, Vägverket, Regionskattechef, Räddningschef, Skattedirektör, Stadsbyggnadschef, Stadsbyggnadsdirektör, Teknisk chef, kommun, Teknisk direktör, kommun, Tulldirektör, Turistchef, Uppbördsdirektör, Vägdirektör.
Statistiken kommer från Statistiska Centralbyrån
Senast uppdaterad: 2013

Lediga jobb

Utvalda platsannonser

Produktionschef till Vombverket

Sydvatten

Programsamordnare till QRC Stockholm Kvalitetsregistercentrum

Stockholms Läns Landsting

68 lediga jobb just nu

Säkerhetssamordnare

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås

Kommunsekreterare

Hallsbergs kommun

Produktionschef till Vombverket

Sydvatten

Analytiker

Försäkringskassan

Kommundirektör

Klippans kommun

Förändringsledande förvaltningschef för specialistvården

Landstinget i Västernorrland

Kommundirektör

Trelleborgs kommun

Ekonomichef

Katrineholms kommun

Lokalstrateg

Tyresö kommun

Erfaren jurist

Finansdepartementet

Ekonomichef

Lysekils kommun

Ekonomichef

Åmåls kommun

Enhetschef till miljö- och hälsoenheten

Örnsköldsviks kommun

Personalchef

Håbo kommun

Strategisk enhetschef IT-koordinering

Uppsala kommun