Lönestatistik

Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.

Medellön
47 300 kr
Medianlön
44 500 kr

Medellön

Medianlön

Samtliga (Månadslön 2013)

Medianlön: 50 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 10:e percentilen: 10 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 25:e percentilen: 25 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 75:e percentilen: 75 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 90:e percentilen: 90 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. Månadslön är grundlön plus fasta och rörliga tillägg, allt uppräknat till heltid.

Privat/Offentligt (Månadslön 2013)

Män/Kvinnor (Månadslön 2013)

54 yrken ingår i gruppen
Ambassadråd, Arbetsförmedlingschef, Arbetsmarknadsråd, Avdelningschef, landstingsförvaltning, Avdelningschef, statlig förvaltning, Brandchef, Byggnadsråd, Byråchef, statlig förvaltning, Chefskronofogde, Expeditionschef, departement, Exploateringschef, kommun, Fritidschef, Fögderidirektör, Förhandlingschef, staten, Förhandlingssekreterare, staten, Försäkringschef, försäkringskassa, Förvaltningschef, kommun, Förvaltningschef, landsting, Gatuchef, Kriminalvårdsdirektör, Kronodirektör, Kultur- och fritidschef, Kulturchef, Lantbruksdirektör, Lantmäteridirektör, Lotsdirektör, Länsantikvarie, Länsarkitekt, Länsbostadsdirektör, Länsjägmästare, Länsmuseichef, Medicinalråd, Minister, diplomat, Museichef, offentlig förvaltning, Naturvårdsdirektör, Områdeschef, försäkringskassan, Polischef, Polisintendent, Polismästare, Polissekreterare, Regionchef, Kriminalvården, Regionchef, Skogsstyrelsen, Regionchef, Vägverket, Regionskattechef, Räddningschef, Skattedirektör, Stadsbyggnadschef, Stadsbyggnadsdirektör, Teknisk chef, kommun, Teknisk direktör, kommun, Tulldirektör, Turistchef, Uppbördsdirektör, Vägdirektör.
Statistiken kommer från Statistiska Centralbyrån
Senast uppdaterad: 2013

Lediga jobb

Utvalda platsannonser

Avdelningschef för arbetsgivarfrågor

Göteborgs stad

Miljöstrateg

Linköpings kommun

50 lediga jobb just nu

Socialchef Ny

Mullsjö kommun

Förvaltningschef drift- & serviceförvaltningen Ny

Karlskrona kommun

HR-chef Ny

Karlskrona kommun

Kommunikationsdirektör Ny

Högskolan i Jönköping

HR-direktör Ny

Högskolan i Jönköping

Ekonomichef Ny

Luleå kommun

Planeringsarkitekt Ny

Sundsvalls kommun, Stadsbyggnadskontoret - planavdelningen

Personalkonsult Ny

Sundbybergs stad, stadsledningskontoret

Fritidschef Ny

Sunne kommun

Verksamhetschef/Föreståndare

Sävik Behandlingshem

Utvecklingsledare

Falkenbergs kommun

IT-tjänster

Solna stad

Avdelningschef för arbetsgivarfrågor

Göteborgs stad

Kommunchef

Årjängs kommun

Förbundschef

Norra Västmanlands Utbildningsförbund