Lönestatistik

Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.

Medellön
47 300 kr
Medianlön
44 500 kr

Medellön

Medianlön

Samtliga (Månadslön 2013)

Medianlön: 50 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 10:e percentilen: 10 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 25:e percentilen: 25 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 75:e percentilen: 75 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 90:e percentilen: 90 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. Månadslön är grundlön plus fasta och rörliga tillägg, allt uppräknat till heltid.

Privat/Offentligt (Månadslön 2013)

Män/Kvinnor (Månadslön 2013)

54 yrken ingår i gruppen
Ambassadråd, Arbetsförmedlingschef, Arbetsmarknadsråd, Avdelningschef, landstingsförvaltning, Avdelningschef, statlig förvaltning, Brandchef, Byggnadsråd, Byråchef, statlig förvaltning, Chefskronofogde, Expeditionschef, departement, Exploateringschef, kommun, Fritidschef, Fögderidirektör, Förhandlingschef, staten, Förhandlingssekreterare, staten, Försäkringschef, försäkringskassa, Förvaltningschef, kommun, Förvaltningschef, landsting, Gatuchef, Kriminalvårdsdirektör, Kronodirektör, Kultur- och fritidschef, Kulturchef, Lantbruksdirektör, Lantmäteridirektör, Lotsdirektör, Länsantikvarie, Länsarkitekt, Länsbostadsdirektör, Länsjägmästare, Länsmuseichef, Medicinalråd, Minister, diplomat, Museichef, offentlig förvaltning, Naturvårdsdirektör, Områdeschef, försäkringskassan, Polischef, Polisintendent, Polismästare, Polissekreterare, Regionchef, Kriminalvården, Regionchef, Skogsstyrelsen, Regionchef, Vägverket, Regionskattechef, Räddningschef, Skattedirektör, Stadsbyggnadschef, Stadsbyggnadsdirektör, Teknisk chef, kommun, Teknisk direktör, kommun, Tulldirektör, Turistchef, Uppbördsdirektör, Vägdirektör.
Statistiken kommer från Statistiska Centralbyrån
Senast uppdaterad: 2013

Lediga jobb

Utvalda platsannonser

Jurist och ordförande i miljöprövningsdelegationen

Länsstyrelsen Dalarnas Län

Programsamordnare till QRC Stockholm Kvalitetsregistercentrum

Stockholms Läns Landsting

47 lediga jobb just nu

Chef till Enheten för samhällsutveckling Ny

Länsstyrelsen Västerbotten

Digitaliseringsansvarig Ny

Stadsledningskontoret

Avdelningschef Ny

Stadsledningskontoret

Socialchef Ny

Lysekils kommun

Länsråd Ny

Länsstyrelsen i Västmanland

Verksamhetscontroller med inriktning kvalitet

Samhällsbyggnad Gävle, Gävle Kommun

Samhällsbyggnadsstrateg

Samhällsbyggnad Gävle, Gävle Kommun

Ekonomichef

Hudiksvalls kommun

Kommunikationsrådgivare

Postnord

Tre jurister, vikariat

Länsstyrelsen Dalarnas Län

Jurist och ordförande i miljöprövningsdelegationen

Länsstyrelsen Dalarnas Län

Kommundirektör

Varbergs kommun

Programsamordnare till QRC Stockholm Kvalitetsregistercentrum

Stockholms Läns Landsting

Kommunchef

Pajala Kommun

Bildningschef

Torsås kommun