Lönestatistik

Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.

Medellön
47 300 kr
Medianlön
44 500 kr

Medellön

Medianlön

Samtliga (Månadslön 2013)

Medianlön: 50 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 10:e percentilen: 10 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 25:e percentilen: 25 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 75:e percentilen: 75 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 90:e percentilen: 90 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. Månadslön är grundlön plus fasta och rörliga tillägg, allt uppräknat till heltid.

Privat/Offentligt (Månadslön 2013)

Män/Kvinnor (Månadslön 2013)

54 yrken ingår i gruppen
Ambassadråd, Arbetsförmedlingschef, Arbetsmarknadsråd, Avdelningschef, landstingsförvaltning, Avdelningschef, statlig förvaltning, Brandchef, Byggnadsråd, Byråchef, statlig förvaltning, Chefskronofogde, Expeditionschef, departement, Exploateringschef, kommun, Fritidschef, Fögderidirektör, Förhandlingschef, staten, Förhandlingssekreterare, staten, Försäkringschef, försäkringskassa, Förvaltningschef, kommun, Förvaltningschef, landsting, Gatuchef, Kriminalvårdsdirektör, Kronodirektör, Kultur- och fritidschef, Kulturchef, Lantbruksdirektör, Lantmäteridirektör, Lotsdirektör, Länsantikvarie, Länsarkitekt, Länsbostadsdirektör, Länsjägmästare, Länsmuseichef, Medicinalråd, Minister, diplomat, Museichef, offentlig förvaltning, Naturvårdsdirektör, Områdeschef, försäkringskassan, Polischef, Polisintendent, Polismästare, Polissekreterare, Regionchef, Kriminalvården, Regionchef, Skogsstyrelsen, Regionchef, Vägverket, Regionskattechef, Räddningschef, Skattedirektör, Stadsbyggnadschef, Stadsbyggnadsdirektör, Teknisk chef, kommun, Teknisk direktör, kommun, Tulldirektör, Turistchef, Uppbördsdirektör, Vägdirektör.
Statistiken kommer från Statistiska Centralbyrån
Senast uppdaterad: 2013

Lediga jobb

Nyköping
Norrköping
Örebro

Utvalda platsannonser

Beredskapsdirektör

Länsstyrelsen Södermanlands län

Säkerhetschef

Norrköpings kommun

50 lediga jobb just nu

Kommundirektör

Nässjö kommun

Projektchef för exploatering och investering

Gävle kommun

Kommunchef

Sölvesborgs kommun

Revisionschef

Landstinget Sörmland

Säkerhetschef

Trollhättans Stad

Beredskapsdirektör

Länsstyrelsen Södermanlands län

Nyexaminerad projektledare inom exploatering

Upplands-Bro kommun

Förvaltningschef

Kiruna kommun

Ekonomichef

Karlstads kommun

Enhetschef

Gagnefs kommun

Resultatområdeschef Vuxenpsykiatrin

Landstinget Västmanland

Kommundirektör

Arvika kommun

Avdelningschef, ny Myndighetsavdelning

Örebro kommun

Utredare

Jönköpings Kommun

Bygglovarkitekt

Lidköpings kommun