Lön: Sociologer, arkeologer m.fl.
19 yrken ingår i gruppen: Antropolog, Arkeolog, Daktylog, Etnolog, Forskare, etnologi, Forskare, kriminalvård, Forskare, kulturgeografi, Forskare, samhällsvetenskap, Forskare, sociologi, Genusvetare, Geograf, Kriminolog, Kulturgeograf, Marinarkeolog, Naturgeograf, Rättssociolog, Samhällsgeograf, Socialantropolog, Sociolog, forskare.
Mest efterfrågade löner
Titel
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Sociologer, arkeologer m.fl.
33 100
25tkr 42tkr
 
Förklaring:
Medianlön: 50 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 10:e percentilen: 10 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 25:e percentilen: 25 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 75:e percentilen: 75 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 90:e percentilen: 90 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. Månadslön är grundlön plus fasta och rörliga tillägg, allt uppräknat till heltid.
Privat/Offentligt: (Månadslön 2013)
Män/Kvinnor: (Månadslön 2013)

Utvalda platsannonser

Generaldirektör och chef Ny

Försäkringskassan

Kommundirektör Ny

Gislaveds kommun

43 lediga jobb just nu

Enhetschef, trygghet och säkerhet Ny

Malmö stad

Strateg - jämställdhet Ny

Stockholms stad

Strateg - mänskliga rättigheter Ny

Stockholms stad

Förbundschef Ny

Region Gävleborg

Generaldirektör och chef Ny

Försäkringskassan

Samhällsbyggnadsdirektör Ny

Huddinge kommun

Projektledare gata och trafik Ny

Huddinge kommun

Byggprojektledare Ny

Huddinge kommun

Byggprojektledare Ny

Region Kronoberg

Chef för strategi- och utvecklingsavdelningen Ny

Jönköpings kommun

Kommundirektör Ny

Lekebergs kommun

Chef för Sinnescentrum Ny

Region Östergötland

Förvaltningschef Ny

Avesta kommun

Mark- och exploateringschef Ny

Eskilstuna kommun

Processledare planering Ny

Trafikverket