Lönestatistik

Sociologer, arkeologer m.fl.

Medellön
33 100 kr
Medianlön
31 900 kr

Medellön

Medianlön

Samtliga (Månadslön 2013)

Medianlön: 50 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 10:e percentilen: 10 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 25:e percentilen: 25 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 75:e percentilen: 75 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 90:e percentilen: 90 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. Månadslön är grundlön plus fasta och rörliga tillägg, allt uppräknat till heltid.

Privat/Offentligt (Månadslön 2013)

Män/Kvinnor (Månadslön 2013)

19 yrken ingår i gruppen
Antropolog, Arkeolog, Daktylog, Etnolog, Forskare, etnologi, Forskare, kriminalvård, Forskare, kulturgeografi, Forskare, samhällsvetenskap, Forskare, sociologi, Genusvetare, Geograf, Kriminolog, Kulturgeograf, Marinarkeolog, Naturgeograf, Rättssociolog, Samhällsgeograf, Socialantropolog, Sociolog, forskare.
Statistiken kommer från Statistiska Centralbyrån
Senast uppdaterad: 2013

Lediga jobb

Utvalda platsannonser

Jurist och ordförande i miljöprövningsdelegationen

Länsstyrelsen Dalarnas Län

Programsamordnare till QRC Stockholm Kvalitetsregistercentrum

Stockholms Läns Landsting

59 lediga jobb just nu

Regionchef väst, Avd Anstalt/Häkte Ny

Kriminalvården

Chef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Ny

Nynäshamns kommun

Chef för barn- och utbildningsförvaltningen Ny

Nynäshamns kommun

Politisk sekreterare för socialdemokraterna Ny

Sundsvalls kommun

Chef till ny enhet på Sociala nämndernas förvaltning Ny

Västerås stad

Chef till ny enhet på Sociala nämndernas förvaltning Ny

Västerås stad

Miljöplanerare Ny

Uppsala kommun

Miljöchef Ny

Uppsala kommun

VD Ny

Göingehem

Samhällsplanerare med kommunikativ inriktning

Skövde kommun

Gatuingenjör

Skövde kommun

Stadsträdgårdsmästare

Skövde Kommun

Byggnadsinspektör

Skövde Kommun

Mark- och exploateringschef

Skövde Kommun

Strateg inom samhällsplanering och attraktivitet

Region Jönköpings län