Lön: Sociologer, arkeologer m.fl.
19 yrken ingår i gruppen: Antropolog, Arkeolog, Daktylog, Etnolog, Forskare, etnologi, Forskare, kriminalvård, Forskare, kulturgeografi, Forskare, samhällsvetenskap, Forskare, sociologi, Genusvetare, Geograf, Kriminolog, Kulturgeograf, Marinarkeolog, Naturgeograf, Rättssociolog, Samhällsgeograf, Socialantropolog, Sociolog, forskare.
Mest efterfrågade löner
Titel
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Sociologer, arkeologer m.fl.
33 100
25tkr 42tkr
 
Förklaring:
Medianlön: 50 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 10:e percentilen: 10 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 25:e percentilen: 25 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 75:e percentilen: 75 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 90:e percentilen: 90 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. Månadslön är grundlön plus fasta och rörliga tillägg, allt uppräknat till heltid.
Privat/Offentligt: (Månadslön 2013)
Män/Kvinnor: (Månadslön 2013)

Lediga jobb

VD
Stockholm
Kronoberg
Nybro
Danderyd
Helsingborg
Åseda