Lön: Personalchefer
10 yrken ingår i gruppen: HR-chef, HR-director, HR-direktör, HR-manager, Human resources director, Human resources manager, Personalchef, stort eller medelstort företag, Personaldirektör, Personalintendent, Personalkamrer.
Mest efterfrågade löner
Titel
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Personalchefer
57 100
32tkr 86tkr
 
Förklaring:
Medianlön: 50 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 10:e percentilen: 10 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 25:e percentilen: 25 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 75:e percentilen: 75 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. 90:e percentilen: 90 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar. Månadslön är grundlön plus fasta och rörliga tillägg, allt uppräknat till heltid.
Privat/Offentligt: (Månadslön 2013)
Män/Kvinnor: (Månadslön 2013)

Lediga jobb

Stockholm
Norrtälje
Stockholm
Örebro
Helsingborg
Stockholm eller Örebro

Utvalda platsannonser

Handläggare

Regeringskansliet

Avdelningschef

Norrtälje kommun

53 lediga jobb just nu

VD Ny

Norrköping Vatten och Avfall

Säkerhetschef

Hofors Kommun

Förvaltningschef vård och omsorg

Heby kommun

Färdtjänstchef

Uppsala kommun

Ekonomichef

Region Jönköpings län

Chef till Örebro Läns museum

Örebro Läns museum

Erfarna konsulter

PwC

Plan- och exploateringschef

Upplands-Bro kommun

HR-chef

Bollebygds kommun

Tillsyn och prövning enligt miljöbalken

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Planchef

Lidingö stad

Handläggare

Regeringskansliet

Planeringsledare stadsutveckling

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret

Samordnare/Controller

Södertälje kommun

Ekonomichef

Södertälje kommun