Alla löner
Titel
Medellön 2012
20
30
40
50
60
70
80
90
100
29 600 kr
22tkr 40tkr
 
51 700 kr
32tkr 80tkr
 
32 000 kr
28tkr 36tkr
 
26 000 kr
20tkr 34tkr
 
38 400 kr
29tkr 52tkr
 
36 100 kr
28tkr 45tkr
 
28 300 kr
23tkr 35tkr
 
38 200 kr
31tkr 45tkr
 
32 200 kr
28tkr 37tkr
 
30 200 kr
28tkr 34tkr
 
28 000 kr
24tkr 32tkr
 
27 500 kr
23tkr 32tkr
 
33 200 kr
27tkr 41tkr
 
36 300 kr
27tkr 48tkr
 
41 500 kr
30tkr 56tkr
 
42 400 kr
31tkr 56tkr
 
39 100 kr
29tkr 52tkr
 
30 700 kr
28tkr 34tkr
 
51 300 kr
33tkr 66tkr
 
50 900 kr
35tkr 72tkr
 
60 000 kr
34tkr 90tkr
 
61 600 kr
41tkr 86tkr
 
24 700 kr
22tkr 28tkr
 
60 200 kr
37tkr 86tkr
 
30 200 kr
26tkr 35tkr
 
26 500 kr
22tkr 31tkr
 
28 700 kr
25tkr 33tkr
 
29 100 kr
25tkr 33tkr
 
65 800 kr
46tkr 93tkr
 
Kommunchef - Nytt
Haparanda är ett unikt samhälle i utveckling. Visionen är att HaparandaTornio 2020 är ett internationellt centrum i Barentsområdet, för handel- och besöksnäring, som logistiskt nod och kunskapscentrum, med dynamisk företagsamhet och en hållbar ...
36 800 kr
26tkr 49tkr
 
50 900 kr
30tkr 80tkr
 
59 800 kr
41tkr 83tkr
 
28 400 kr
24tkr 34tkr
 
38 900 kr
27tkr 43tkr
 
58 900 kr
33tkr 82tkr
 
27 300 kr
24tkr 31tkr
 
42 700 kr
27tkr 61tkr
 
42 700 kr
29tkr 55tkr
 
32 100 kr
27tkr 37tkr
 
44 900 kr
26tkr 70tkr
 
56 800 kr
34tkr 82tkr
 
34 900 kr
25tkr 48tkr
 
34 800 kr
27tkr 41tkr
 
39 500 kr
25tkr 56tkr
 
29 600 kr
25tkr 34tkr
 
31 200 kr
27tkr 36tkr
 
30 500 kr
26tkr 35tkr
 
30 400 kr
27tkr 34tkr
 
28 500 kr
24tkr 33tkr
 
33 000 kr
24tkr 43tkr
 
29 400 kr
25tkr 34tkr
 
28 400 kr
20tkr 40tkr
 
38 000 kr
26tkr 50tkr
 
37 400 kr
27tkr 50tkr
 
40 000 kr
28tkr 53tkr
 
34 800 kr
25tkr 48tkr
 
45 200 kr
30tkr 63tkr
 
36 400 kr
24tkr 54tkr
 
41 200 kr
34tkr 50tkr
 
54 700 kr
33tkr 79tkr
 
41 900 kr
29tkr 57tkr
 
41 600 kr
29tkr 57tkr
 
49 700 kr
32tkr 74tkr
 
43 300 kr
28tkr 65tkr
 
34 700 kr
26tkr 45tkr
 
35 000 kr
24tkr 55tkr
 
29 000 kr
24tkr 35tkr
 
26 800 kr
22tkr 32tkr